Bakteeri, viljely, nielueritteestä

4290 Ps-BaktVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Nielualueen infektioiden diagnostiikka.

Esivalmistelu

Jos lähetetietoja ei voida välittää sähköisesti on täytettävä Mikrobiologian lähete. www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, antibioottihoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Näyteastia

Bakteerinäytteen geelikuljetusputki

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte otetaan potilaan nielurisojen pinnalta mahdollisista peitteistä ja nielun takaseinästä vanutikulla bakteerinäytteen kuljetusputkeen. Syvältä kurkunpäästä näyte voidaan ottaa muullakin tavalla (esim. imemällä). Tällainen näyte toimitetaan mikrobiologian laboratorioon joko heti sellaisenaan steriilissä purkissa tai vanutikkuun imeytettynä geelikuljetusputkessa.

Nielunäytteenotto-ohje: www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/nielunaytteenotto_0.pdf

Näyte lähetetään heti mikrobiologian laboratorioon, jossa se viljellään mahdollisimman pian. Geelikuljetusputkeen otettu näyte säilyy huoneenlämmössä (max 2h) tai jääkaapissa (max 1 vrk). Purkkiin otettu näyte säilyy jääkaapissa (max 1 vrk), jos sen kuljetus kestää yli 2h, näyte toimitetaan jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Viljely yleis- ja selektiivisille elatusaineille.

Tekotiheys

Viljely joka päivä (ma-su).

Tulkinta

Näytteestä haetaan tavanomaisia nielutulehduksen aiheuttajia, hemolyyttisiä streptokokkeja (ryhmät A,C ja G), Arcanobacterium haemolyticumia sekä lisäksi näytteestä raportoidaan normaalista poikkeavan runsas (+++) pneumokokki-, Haemophilus influenzae-, Moraxella catarrhalis-, meningokokki-, Staphylococcus aureus- ja aerobinen gram-negatiivinen sauvakasvusto, jolla voi olla merkitystä potilaan muun kuin nielutulehduksen dg:n ja hoidon arvioinnissa. Tällöin kliininen diagnoosi tulisi näkyä lähetetiedoissa. Näiden bakteerien kliininen merkitys nielunäytteessä on kyseenalainen, koska niitä voi esiintyä terveilläkin.

TULOKSET VALMIINA 2 - 3 vuorokaudessa.

Huomautukset

VIRHELÄHTEET: Mikrobilääkehoito ennen näytteenottoa. Näytteen laadun huononeminen ylipitkän kuljetuksen aikana.

HUOM! Yleensä Ps-StrVi riittää nielun alueen bakteeritulehdusten diagnosoimiseksi. Vakavia infektioita epäiltäessä (esim. Vincentin angiina tai nielupaise) suositellaan imemällä tai ruiskulla otettua näytettä ja Pu-BaktVi1 tutkimuksen käyttöä.

Nielutippuria epäiltäessä on käytettävä tutkimuspyyntöä -GcVi (1506).

Kurkkumätää epäiltäessä on käytettävä tutkimuspyyntöä -CoDiVi (1254).