MRSA, Metisilliinille resistentti S.aureus, viljely

4358 -MRSAVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

MRSA-bakteerin kolonisaation selvittäminen

Esivalmistelu

Täytä lähetetiedot huolellisesti. Mikäli sähköistä lähetettä ei ole käytettävissä, tulostettava lähete löytyy osoitteesta: www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte otetaan infektioidentorjunta-/sairaalahygieniayksikön ohjeistuksen mukaisista paikoista (esim. nenästä, ulosteesta, virtsasta, iholeesioista, infektiofokuksista ja dreenieritteestä). HUOM! näytteenottokohta jätetään puhdistamatta ennen näytteenottoa.

VIRTSA: vähintään 1ml virtsaa 4ml tai 10ml säilöntäaineettomaan putkeen.

MUUT NÄYTTEET: dacronvanutikussa bakteerinäytteen geelikuljetusputkeen. Näyteastiat suljetaan erikseen Minigrip-pussiin tai vastaavaan. Huom! näytetarrat kiinnitetään näyteastiaan, ei pussiin! Näyteet toimitetaan tutkivaan laboratorioon mahdollisimman pian, mielellään saman päivän aikana.

NÄYTTEIDEN SÄILYTYS JA KULJETUS: Näytteet voidaan säilyttää huoneenlämmössä, jos toimitus tutkivaan laboratorioon tapahtuu samana päivänä. Yön tai viikonlopun yli säilytys jääkaapissa. Lyhytkestoinen kuljetus huoneenlämmössä, muutoin kuljetus jääkaappilämpötilassa.

Jos samanaikaisesti halutaan pyytää useita resistenttien bakteereiden seulontaviljelyitä (MDRS, MRSA, VRE), pitää jokaiselle tutkimukselle olla oma näyte. Uloste-, dreenierite- tai imulimanäyte voidaan kerätä ensin yhteen astiaan, josta näytettä siirretään vanutikulla eri geelikuljetusputkiin.

Menetelmä

Selektiivinen rikastusviljely. Staphylococcus aureus -kannat tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritykset. Kefoksitiiniherkkyydeltään alentuneille Staphylococcus aureus -kannoille tehdään mecA/mecC-geenimääritys PCR-menetelmällä. Uudet MRSA-löydökset lähetetään THL:lle kannan tarkempaa tutkimusta varten.

TULOKSET VALMIINA: 2-4 vuorokauden kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon. Löydettyjen MRSA-kantojen THL:n tyypitystulosten viive vaihtelee tapauskohtaisesti.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Yleistä

MRSA (metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus) on Staphylococcus aureus -kanta, joka omaa mecA- tai mecC-geenin. Tämän geenin myötä bakteerikanta tuottaa penisilliiniä sitovaa proteiinia (penicillin-binding protein, PBP2a), johon beetalaktaamiryhmän antibiootit sitoutuvat erittäin heikosti. MRSA-kannat ovat resistenttejä kaikille penisilliineille, karbapeneemeille ja kefalosporiineille lukuun ottamatta tiettyjä uusia MRSA:n hoitoon tarkoitettuja kefalosporiiniryhmän antibiootteja. MRSA-kannat ovat infektiontorjunnan kannalta merkittäviä löydöksiä.

Tulkinta

Näytteestä vastataan löydetyt MRSA-kannat. Positiivinen löydös osoittaa MRSA-kantajuuden.

Mikäli näytteestä ei löydy MRSA-kantaa, vastataan NEGATIIVINEN. Infektiontorjuntayksikön ohjeiden mukainen määrä negatiivisia tuloksia sulkee pois MRSA-kantajuuden mahdollisuuden.

Huomautukset

VIRHELÄHTEET: Väärin otettu, kuljetettu tai säilytetty näyte.

HUOM! Osastoa tai muuta yksikköä koskeva laaja seulonta (>15 näytettä) vaatii laboratoriolta etukäteisvalmisteluja. Tästä syystä on aina ilmoitettava etukäteen mikrobiologian laboratorioon (puh. 040 635 6305) seulonnan suunniteltu ajankohta ja oletettu näytemäärä.