Hepariinitrombosytopeniatutkimus, verestä

4399 B -HeparTP

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta (HIT). Epäily hepariinin aiheuttamasta valtimo- tai laskimotukoksesta.

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näytteen käsittelyohjeet

2.7 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na-sitraattia. Näyte säilyy erottelemattomana huoneenlämmössä 8 h. Jos näytettä ei voida toimittaa laboratorioon 8 h sisällä, näyte sentrifugoidaan 2500xg 15 min, plasma erotellaan kahteen muoviputkeen ja pakastetaan.

Menetelmä

Hepariinin indusoimien IgG-luokan vasta-aineiden (anti-heparin-PF4 antibodies) osoitus potilaan plasmasta kemiluminesenssimenetelmällä.

Tekotiheys

Päivittäin

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 0.9 U/ml

Tulkinta

Jos hepariinihoidossa olevalla potilaalla trombosyyttien määrä alenee, tulisi herätä epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta (HIT), mikä on vakava immunologinen haittavaikutus, johon liittyy valtimo- tai laskimotukostaipumus. HIT:n diagnoosi perustuu kliinisiin löydöksiin ja laboratoriomäärityksiin. Tyypin I HIT on lieväasteinen ja itsestään korjautuva tila, joka johtuu hepariinin suorasta vaikutuksesta trombosyyttien kanssa. Tyypin II HIT aiheutuu puolestaan vasta-aineiden välityksellä. Hepariini ja trombosyyteistä erittyvä trombosyyttitekijä 4 (PF4) muodostavat kompleksin, jota vastaan voi syntyä vasta-aineita. Hepariini-PF4-kompleksit reagoivat näiden spesifien IgG vasta-aineiden kanssa, jolloin ne voivat sitoutua trombosyyttien Fc-reseptoreihin. Tästä seuraa trombosyyttien aktivoituminen, mikä johtaa trombosyyttien agglutinoitumiseen, josta aiheutuu trombosytopenia. Nämä kompleksit voivat myös vaurioittaa endoteelia, jolloin tilanne voi edetä tukosten syntyyn. HIT:n aiheuttajana IgG-luokan vasta-aineilla on merkitystä, kun taas IgM ja IgA-luokan vasta-aineiden merkitys on vähäinen.

HIT:n todennäköisyyttä voidaan arvioida 4T-pisteytyksellä. Akuutissa tilanteessa vasta-aineiden osoitus voi olla negatiivinen, mutta tilanteen voi kontrolloida 1-2 viikon kuluttua trombosytopenian alkamisesta. Koska vasta-aineet eivät osassa tapauksista kykene aktivoimaan trombosyyttejä eivätkä siten aiheuta HIT:ä, erillisellä funktionaalisella menetelmällä voidaan tarvittaessa varmistaa, että todennetut vasta-aineet pystyvät aktivoimaan trombosyyttejä hepariinin läsnäollessa. Se tehdään alihankintalaboratoriossa, ks. 6234 S-HepFu. S-HepFu tutkimuksen tarpeesta suositellaan konsultoimaan sisätautihematologia.

Tutkimuksesta annetaan numeerisen tuloksen lisäksi lausunto. Tulkintalausunto vastataan riippuen vasta-ainepitoisuudesta:


HeparTP- Tulkintalausunto
tulos

<0,90 Ei todeta hepariinin indusoimia
U/ml trombosyyttivasta-aineita.
Tyypin II HIT on epätodennäköinen.
Kliinisen tilanteen mukaan suos. tarv.
tutkimuksen 4399 B-HeparTP uusimista.

0,90-1,10 Todetaan mahdollisesti pieni määrä
U/ml hepariinin indusoimia trombosyyttivasta-
aineita. Kliinisen tilanteen mukaan suos.
tarv. tutkimuksen 4399 B-HeparTP
uusimista. Kliinisestä tilanteesta
konsultoidaan hematologia.

1,11-10,00 Todetaan hepariinin indusoimia
U/ml trombosyyttivasta-aineita. Löydös tukee
kliinistä tyypin II HIT -diagnoosia.
Kliinisestä tilanteesta
konsultoidaan hematologia.

>10,00 Todetaan suuri määrä hepariinin indusoimia
U/ml trombosyyttivasta-aineita. Löydös tukee
kliinistä tyypin II HIT -diagnoosia.
Kliinisestä tilanteesta
konsultoidaan hematologia.