Pneumocystis carinii, nukleiinih. os.(kval)

4446 -PncaNhO

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Epäily Pneumocystis jirovecii -infektiosta (aiemmin P. carinii).

Näytteen käsittelyohjeet

Nestemäiset näytteet (bronkoalveolaarinen huuhteluneste, imulima, yskös), vähintään 4 ml: puhdas kierrekorkillinen putki/purkki. Keuhkobiopsia, kudospala (vähintään 3x3mm): keittosuolataitoksessa kierrekorkillisessa purkissa.

Mikäli näytettä ei voida toimittaa laboratorioon 3 tunnin kuluessa, näytteet säilytetään jääkaappissa (+2 - +8 C) ennen kuljetusta laboratorioon.

Menetelmä

Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio (PCR).

Tekotiheys

3 kertaa viikossa.

Yleistä

Pneumocystis jirovecii (aiemmin P. carinii) -sieni on opportunistinen taudinaiheuttaja, joka voi aiheuttaa Pneumocystis-keuhokuumeen (PCP) immuunipuutteisille potilaille.

Tulkinta

Tulos vastataan joko positiivisena tai negatiivisena ja tuloksesta annetaan lausunto, jos kyseessä on niukka tai erittäin runsas löydös. Löydöksen merkitys on arvioitava kliinisen kuvan perusteella, koska oireeton ylähengitysteiden P.jirovecii kolonisaatio on mahdollinen etenkin niukkojen löydösten kohdalla.

Tulokset valmiina: 1-4 vrk:n kuluessa.

Huomautukset

Kudospalanäytteet lähetetään HUSLAB:oon tutkittaviksi.

Virhelähteet: Väärin otettu, kuljetettu tai säilytetty näyte. Näyte sisältää PCR-määritystä inhiboivia tekijöitä.