Zuklopentiksoli, seerumista

4472 S -Zuklop

Näyteastia

Seerumiputki 10 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 10 - 125 nmol/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/522