Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihappo (kval)

4490 -TbNhO

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Tuberkuloosiepäily. Tutkimus on tarkoitettu viljely- ja värjäystutkimuksen tueksi tuberkuloosidiagnoosin nopeuttamiseksi. -TbNhO -tutkimusta pyydettäessä, on aina pyydettävä lisäksi tutkimus 2812 -TbVi.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete, OML www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdfah.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero). Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje osoitteessa www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Näytteen käsittelyohjeet

Näyteastiat on aina pakattava omiin muovipusseihin, erilleen lähetteistä. Näytteistä tai lähetteistä tulee ehdottomasti löytyä näytteenlaatu ja näytteenottopäivä.

YSKÖS: Kunnon ysköstä, ei sylkeä, 2 - 5 ml tiiviskorkkisessa purkissa (esim. lusikaton ulostenäytepurkki).

PLEURANESTE, BAL, BRONKUSHUUHDE: (5-20 ml) steriilissä putkessa.

KUDOSPALAT: (mielellään yli 1 mm paksuisia) steriilissä putkessa, jossa on muutama tippa steriiliä keittosuolaliuosta näytteen kuivumisen ehkäisemiseksi.

VIRTSA: Aamuvirtsaa 10 - 100 ml. Vuorokausikeräystä ei suositella.

LIKVORI:(1 - 2 ml) steriilissä putkessa.

VERI- JA LUUYDINNÄYTTEET otetaan EDTA-putkeen: luuydintä 1-2 ml, verta n. 5 ml.

LÄHETYS: huoneenlämmössä, jos perillä 1 vrk kuluessa. Pitempiaikainen kuljetus suositellaan kylmäkuljetusta.

Menetelmä

Tuberkuloosibakteerin DNA:n rpoB-geenialue monistetaan reaaliaikaisella PCR-menetelmällä (GeneXpert MTB/RIF, Cepheid, USA). Samanaikaisesti testillä voidaan todeta mahdollinen rifampisiiniresistenssi.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulkinta

Positiivinen tulos tarkoittaa, että näytteessä on M. tubeculosis -kompleksiin kuuluvan bakteerin DNA:ta. Sitä saattaa tuberkuloosissa löytyä pitkäänkin lääkityksen aloittamisen jälkeen. Lisäksi testi toteaa mahdollisen rifampisiiniresistenssiä koodaavan geenin mutaation, mikä n. 95%:ssa tapauksista merkitsee MDR-tuberkuloosikantaa. Negatiivinen tulos ei poissulje tuberkuloosin mahdollisuutta. Myös M. bovis BCG (Calmette- rokotekanta) antaa testissä positiivisen tuloksen. Ei-tuberkuloottisten mykobakteerien aiheuttamissa infektioissa testi antaa negatiivisen tuloksen.

Huomautukset

Tulos valmiina viimeistään seuraavana päivänä näytteen saapumisesta laboratorioon. Positiivinen tulos ilmoitetaan puhelimitse.

Tutkimus ei korvaa mykobakteeriviljelyä, koska sen avulla eristetyistä tuberkuloosibakteerikannoista tehdään laajemmat mikrobilääkeherkkyydet.