Triglyseridit, plasmasta

4530 P -Trigly

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Dyslipidemioiden diagnostiikka ja hoidon seuranta

Esivalmistelu

Alkoholia ei saa nauttia 24 tuntiin ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Voimakas hemolyysi häiritsee määritystä. Plasma säilyy viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Triglyseridit esiintyvät plasmassa lipoproteiinien osana. Ravinnon triglyseridit imeytyvät suolesta imuteitä pitkin laskimoverenkiertoon, jossa ne ovat kylomikronimuodossa. Maksan uudelleenkäsittelyn jälkeen ne kuljetetaan very low density lipoproteiineissa (VLDL).

Triglyseridien määritys pyydetään yleensä yhdessä kolesterolien määritysten kanssa ateroskleroosiriskin arvioimiseksi, hoidon seurannassa myös erillisenä määrityksenä.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
lapset,0-18 v 0.43 - 2.83 mmol/l
tavoitearvo aik. alk.18 v alle 1.7 mmol/l

Tulkinta

Huom. Viitearvot perustuvat paastonäytteillä tehtyihin tutkimuksiin. Jos triglyseridipitoisuus on yli 5 mmol/l, suosittelemme tutkimuksen toistamista paastonäytteellä.

Kaikilla 18 v täyttäneillä käytetään Dyslipidemiat käypä hoito -suosituksen (2017) tavoitearvoa < 1,7 mmol/l. Pohjoismaisessa NORIP-viitearvoprojektissa 18 v täyttäneiden aikuisten fP-Trigly -viitealue oli 0,45 - 2,39 mmol/l.

Käypä hoito -suosituksessa (2017) dyslipidemialla tarkoitetaan tilaa jossa LDL-kolesteroli on yli 3,0 mmol/, triglyseridipitoisuus yli 1,7 mmol/l tai HDL-kolesterolipitoisuus on miehillä alle 1,0 mmol/l ja naisilla alle 1,2 mmol/l.

Ruokailu nostaa triglyseridien pitoisuutta keskimäärin 0.3 mmol/l.

Lievää hypertriglyseridemiaa (2-5 mmol/l) esiintyy mm. ylipainoon, metaboliseen oireyhtymään ja alkoholinkäyttöön liittyen. Jos näytteen triglyseridipitoisuus on 5-10 mmol/l, potilaalla on haimatulehduksen ja ksantomatoosin riski.

Plasman triglyseridipitoisuus on suurentunut monissa perinnöllisissä lipidiaineenvaihdunnan sairauksissa, tärkeimpinä familiaalinen kombinoitu hyperlipidemia ja familiaalinen triglyseridemia, tyypin III hyperlipoproteinemia sekä hypertriglyseridemia (ks. kansallista dyslipidemioiden luokittelua ja dyslipidemioiden Käypä hoito -suositusta).

Sekundaarisesti suurentuneita pitoisuuksia esiintyy diabeteksessa, kroonisissa munuaistaudeissa, raskauden aikana, akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa, alkoholismissa, maksakirroosissa, ekstrahepaattisessa sappitietukoksessa ja hypotyreoosissa (näistä tärkein tunnistettava sairaus).

Pieniä pitoisuuksia todetaan malnutrition ja malabsorptiotilojen lisäksi hypertyreoosissa ja joissakin harvinaisissa lipoproteiiniaineenvaihdunnan häiriöissä.

Lähteet


Aikuisten viitearvot:
Dyslipidemiat -käypä hoito -suositus 18.12.2017.
Rustad P ym. Scand J Clin Lab Invest 2004 64:271-84

Lasten viitearvot:
CALIPER Pediatric Reference Interval Database
(caliper.research.sickkids.ca#/search).