Troponiini I, plasmasta

4531 P -TnI

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Sydäninfarktidiagnostiikka ja sydänlihasvaurion toteaminen

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta Li-hepariini-geeliputkeen tai lähetettäessä 1 ml plasmaa. Näyte säilyy 8 tuntia huoneenlämmössä, 24 tuntia jääkaapissa tai pakastettuna ainakin 5 viikkoa. Tarvittaessa EDTA-plasma käy.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämmössä, mikäli se on perillä 8 tunnin sisällä, kylmänä, mikäli se on perillä 24 tunnin sisällä, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Troponiini on kolmesta alayksiköstä koostuva proteiinikompleksi, joka säätelee lihaksen supistumista. Troponiini-T sitoo kompleksin tropomyosiinisäikeeseen, troponiini-I inhiboi aktomyosiinin ATPaasia ja troponiini-C sitoo neljä kalsium-ionia säädellen siten säikeen supistumista. Troponiini-I-määritystä käytetään akuutin sydäninfarktin diagnostiikassa. Suurentunut troponiini-I-pitoisuus havaitaan 3-6 tuntia rintakivun alkamisesta, se saavuttaa huippunsa 12-16 tunnissa ja normalisoituu 5-9 päivässä.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
miehet alle 57 ng/l
naiset alle 37 ng/l

Tulkinta

Viiteylärajaa (99. persentiili, jonka alapuolelle jää 99 % terveistä) suuremmilla pitoisuuksilla on merkitystä sydäninfarktin diagnostiikassa ja akuuttiin sepelvaltimo-tapahtumaan sairastuneen potilaan ennusteen arvioinnissa ja hoidon ohjaamisessa. Troponiini-I-pitoisuus voi suureta myös seuraavissa tiloissa: akuutti neurologinen sairaus, kuten aivohalvaus tai lukinkalvon alainen verenvuoto, trauma, epästabiili angina pectoris, myokardiitti, keuhkoembolia, äkillinen reumakuume, amyloidoosi, sydäntrauma, sydäntoksiset sytostaatit, krooninen munuaisten vajaatoiminta, sydämen vajaatoiminta, sepsis tai muu perussairauden kriittinen tila.

YHDEN TUNNIN TULKINTASÄÄNTÖ

Sydänlihasvaurio epätodennäköinen (negatiivinen ennustearvo 99,7 %) jos P -TnI:


- tulovaiheessa <3 ng/l
- tai tulovaiheessa <6 ng/l ja muuttuu tunnissa <3 ng/l

Sydänlihasvaurio todennäköinen (positiivinen ennustearvo 78,5 %) jos P -TnI:


- tulovaiheessa >120 ng/l
- tai pitoisuus muuttuu tunnissa >12 ng/l

Seuranta on aiheellinen, jos potilas ei kuulu kumpaankaan ryhmään (NSTEMIn esiintyvyys on 11 %)

KAHDEN TUNNIN TULKINTASÄÄNTÖ

Sydänlihasvaurio epätodennäköinen (negatiivinen ennustearvo 100 %) jos P -TnI:


- tulovaiheessa <3 ng/l
- tai tulovaiheessa <8 ng/l ja muuttuu 2 tunnissa <7 ng/l

Sydänlihasvaurio todennäköinen (positiivinen ennustearvo 72,9 %) jos P -TnI:


- tulovaiheessa >120 ng/l
- tai pitoisuus muuttuu 2 tunnissa >20 ng/l

Seuranta on aiheellinen, jos potilas ei kuulu kumpaankaan ryhmään (NSTEMIn esiintyvyys on 16 %)

VIITTEET

Sydäninfarktin diagnostiikka (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 15.1.2019). Saatavilla: www.kaypahoito.fi

Boeddinghaus J ym. Clinical validation of a novel high-sensitivity cardiac troponin I assay for early diagnosis of acute myocardial infarction. Clin Chem 2018 64:1347-60.

Huomautukset

Vääriä positiivisia löydöksiä voi syntyä, mikäli potilas on saanut hiiren monoklonaalisia vasta-aineita (esim. kuvantamisen yhteydessä). Silloin hän on voinut kehittää vasta-aineita hiiren immunoglobuliineja vastaan (HAMA). Tätä epäiltäessä suositellaan yhteydenottoa laboratorioon.