Troponiini T, plasmasta

4532 P -TnT

Indikaatio

Sydäninfarktidiagnostiikka ja sydänlihasvaurion toteaminen tilanteissa, joissa tarvitaan varmistusta toisella troponiinimenetelmällä.

Pohjois-Pohjanmaan alueella ensisijainen tutkimus sydäninfarktidiagnostiikassa on P -TnI, nro 4531.

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml plasmaa. Plasma säilyy 12 tuntia huoneenlämmössä, 24 tuntia jääkaapissa tai pakastettuna enintään 12 kuukautta.

Lähetys: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämmössä, mikäli se on perillä 12 tunnin sisällä, kylmänä, mikäli se on perillä 24 tunnin sisällä, muutoin pakastettuna

Menetelmä

Immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkisin

Yleistä

Troponiini T on sydän- ja luurankolihasten troponiinikompleksissa esiintyvä rakenneproteiini, joka osallistuu lihasten supistumisen säätelyyn. Käytetty menetelmä on spesifinen sydänlihaksen troponiini T:lle.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 14 ng/l

Tulkinta

Huom: Pohjois-Pohjanmaan asiakkaat eivät voi käyttää troponiini T -pitoisuuden mittausta 0/1 tunnin tai 0/2 tunnin diagnostisessa tulkinnassa, vain tarvittaessa sydänlihasvaurion poissulkemiseen tapauksissa, joissa P -TnI tulos ei sovi kliiniseen tilaan.

Viiteylärajaa (99. persentiili, jonka alapuolelle jää 99 % terveistä) suuremmilla pitoisuuksilla on merkitystä sydäninfarktin diagnostiikassa ja akuuttiin sepelvaltimo-tapahtumaan sairastuneen potilaan ennusteen arvioinnissa ja hoidon ohjaamisessa. Troponiini -pitoisuus voi suureta myös seuraavissa tiloissa: munuaisten vajaatoiminta, sydämen vajaatoiminta, akuutti neurologinen sairaus, kuten aivohalvaus tai lukinkalvon alainen verenvuoto, trauma, epästabiili angina pectoris, myokardiitti, keuhkoembolia, äkillinen reumakuume, amyloidoosi, sydäntrauma, sydäntoksiset sytostaatit, sepsis tai muu perussairauden kriittinen tila.

0/1 tunnin diagnostinen tulkinta:

Sydänlihasvaurio on epätodennäköinen, jos oireiden alusta on 3 tuntia ja P -TnT pitoisuus on - tulovaiheessa < 5 ng/l - tulovaiheessa < 12 ng/l ja muutos 1 tunnin kohdalla on < 3 ng/l

Sydänlihasvaurio on todenäköinen, jos P -TnT pitoisuus on - tulovaiheessa ≥ 52 ng/l - tai pitoisuus muuttuu tunnissa ≥ 5 ng/l

0/2 tunnin diagnostinen tulkinta:

Sydänlihasvaurio on epätodennäköinen, jos oireiden alusta on 3 tuntia ja P -TnT pitoisuus on - tulovaiheessa < 5 ng/l - tulovaiheessa < 14 ng/l ja muutos 2 tunnin kohdalla on < 3 ng/l

Sydänlihasvaurio on todenäköinen, jos P -TnT pitoisuus on - tulovaiheessa ≥ 52 ng/l - tai pitoisuus muuttuu kahdessa tunnissa ≥ 10 ng/l

Katso www.kaypahoito.fi/nix01760 ja sieltä kohta Elecsys, Roche

Mittaamattoman pieni herkkä troponiinipitoisuus yhdessä normaalin EKG:n kanssa riittää sydäninfarktin sulkemiseen pois, kun oireesta on kulunut vähintään 2 tuntia ja potilas on oireeton.

TnT-pitoisuus voi olla suurentunut 7-14 vuorokautta kohtauksen alusta. TnT-nousu voi olla kaksihuippuinen.

Huomautukset

Lähteet: Sepelvaltimotautikohtaus, Käypä hoito -suositus, julkaistu 23.03.2032