Uraatti, plasmasta

4533 P -Uraat

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Kihdin ja virtsatiekivitaudin diagnostiikka. Seuranta muissa tiloissa, joissa puriiniaineenvaihdunta on kiihtynyt (mm. maligniteetit).

Raspurikaasi-hoitoa (Fasturtec) saavien potilaiden seurannassa tulee käyttää tutkimusta P-UraatLä (n:o 10936).

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Plasma säilyy viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Uraatti eli virtsahappo on elimistön puriiniaineenvaihdunnan lopputuote. Se poistuu elimistöstä munuaisten kautta. Uraatti suodattuu vapaasti glomeruluksista, mutta reabsorboituu kokonaisuudessaan tubuluksissa. Virtsaan erittyvä uraatti syntyy tubulaarisen sekreetion kautta. Uraatti on huonoliukoinen ja saostuu virtsahappona, jos pH laskee alle 5.5. Veripitoisuuden suurentuessa se voi kiteytyä niveliin (kihti). Virtsan uraattipitoisuudesta sekä diureesista ja virtsan happamuudesta riippuen se voi kiteytyä myös virtsateissä.

Raspurikaasi-hoitoa (Fasturtec) saavien potilaiden seurannassa tulee käyttää tutkimusta P-UraatLä (n:o 10936).

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
alle 16 v 120 - 330 µmol/l
naiset 16-17 v 120 - 330 µmol/l
naiset 18-49 v 155 - 350 µmol/l
miehet 230 - 480 µmol/l
naiset yli 50 v 155 - 400 µmol/l

Tulkinta

Suurentuneita pitoisuuksia esiintyy kihdissä, sytoproliferatiivisissa tiloissa, joissa uraatin muodostus on lisääntynyt (leukemia ja muut maligniteetit, polysytemia, pernisioosi anemia, myelooma) ja tiloissa, joissa uraatin eritys on vähentynyt (munuaisinsuffisienssi, hyperkalsemia, asidoosi, tiatsididiureettien käyttö). Sytostaattihoidon aiheuttama kudostuho voi myös lisätä uraattipitoisuutta. Plasman/seerumin uraattipitoisuus voi olla suurentunut myös raskaustoksemiassa.

Pienentyneitä pitoisuuksia todetaan tiloissa, joissa uraatin muodostuminen on vähentynyt (vaikeat maksasairaudet, allopurinolihoito) tai erittyminen on lisääntynyt (salisylaatit, probenesidi, fenyylibutatsoni, Fanconin syndrooma), sekä proteiiniköyhän dieetin yhteydessä.