Urea, plasmasta, paastotilassa

4573 fP-Urea

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Munuaisfunktion arviointi uremiapotilailla ja tehohoidossa

Esivalmistelu

Vähintään 10 tunnin paasto ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Alle 2-vuotiailta 0.5 ml verta mikrogeeliputkeen. Plasma säilyy viikon jääkaapissa, pakastetuna kuukausia.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisinä.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Urea on aminohappojen metabolian lopputuote, joka eritetään elimistöstä virtsaan. Ureaa syntyy maksassa ureasyklin tuotteena. Elimistössä se on jakautunut veden jakautumisen mukaisesti, suodattuu vapaasti munuaisten glomeruluksissa ja reabsorboituu suurimmaksi osaksi tubuluksissa. Urean erityksen määrä riippuu diureesin asteesta. Plasman ureapitoisuus riippuu katabolian lisäksi ravinnon typpiaineiden määrästä.

Ureapitoisuuden avulla voidaan arvioida hemodialyysin tehoa, jos plasman ureapitoisuus määritetään ennen ja jälkeen dialyysihoidon.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
miehet 18-49 v 3.2 - 8.1 mmol/l
naiset 18-49 v 2.6 - 6.4 mmol/l
miehet yli 50 v 3.5 - 8.1 mmol/l
naiset yli 50 v 3.1 - 7.9 mmol/l

Tulkinta

Plasman ureataso riippuu elimistön typpitasapainosta, dieetistä ja diureesista.

Plasman ureapitoisuus lisääntyy munuaisinsuffisienssissa, mikä johtuu heikentyneestä glomerulussuodatuksesta ja vähentyneestä diureesista, jolloin myös urean erittyminen virtsaan on heikentynyt. Plasmapitoisuus suurenee, kun glomerulussuodos on heikentynyt alle puoleen normaalista.

Uremiassa plasman ureataso on verrannollinen munuaisten funktioon. Tämä korrelaatio ei ole niin hyvä kuin plasman kreatiniinin ja uremian asteen välinen suhde, koska runsasproteiininen ruokavalio ja kataboliset tilat (kuume, vaikeat sairaudet) voivat lisätä urean muodostumista ja sen plasmapitoisuutta. Plasman ureapitoisuus suurenee myös hypovoleemisissa tiloissa (hemokonsentraatio) heikentyneen diureesin seurauksena.

Dialyysihoidossa toistettuja plasman ureamäärityksiä käytetään dialyysin tehokkuuden arviointiin.

Pieniä ureapitoisuuksia tavataan dieetin ollessa niukkaproteiininen, anabolisissa tiloissa ja maksan toimintahäiriöissä.