Veriryhmävasta-aineet, seulonta, plasmasta

4577 P -VRAb-O

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Verensiirtohoitoon varautuminen ja verensiirron toteutus

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 5 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Pieniltä lapsilta 1-2 ml laskimoverta EDTA-putkeen, vastasyntyneeltä tai keskoselta 500µl verta EDTA-mikroputkeen. Näyte säilyy +4C jääkaapissa 5 vrk. NÄYTTEENOTTO-OHJE: www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/naytteenotto_verensiirtotutk.pdf

LÄHETYS: Kokoverinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Punasoluagglutinaatio

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Verensiirron seurauksena tai raskauden aikana voi muodostua punasoluantigeeneja vastaan veriryhmävasta-aineita, jotka voivat vaarantaa verensiirtohoidon toteutusta ja tulee siksi ottaa huomioon verensiirtohoitoa suunniteltaessa.

Tulkinta

Negatiivinen = ei ole veriryhmävasta-aineita

Positiivinen = on veriryhmävasta-aineita

Jos veriryhmävasta-aineiden seulonta on positiivinen, verikeskus pyytää vasta-aineiden tunnistuksen (B-VRAbTu1, n:o 2955).

Huomautukset

Veriryhmävasta-aineiden seulonnan ja tunnistuksen tulokset ovat voimassa 5 vuorokautta näytteenotosta.

Elektiiviseen leikkaukseen tulevan potilaan veriryhmämääritys (E-ABORh) ja veriryhmävasta-aineiden seulonta (P-VrAb-O) tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua verensiirtoa. Näytteet näitä tutkimuksia varten tulee ottaa 3-5 vrk ennen suunniteltua toimenpidettä. Tällöin vasta-aineiden seulonnassa mahdollisesti löytyvät vasta-aineet ehditään tunnistaa ja hankkia sopivat verivalmisteet. Vasta-aineiden tunnistus vie aikaa 1-3 arkipäivää.

Päivystyspotilaista otetaan näytteet veriryhmämääritystä (E-ABORh) ja veriryhmävasta-aineiden seulontaa (P-VRAb-O) varten ensimmäisellä näytteenottokerralla, ja sopivuuskoenäyte (B-XVeri) otetaan seuraavalla näytteenottokerralla (esim. seuraavalla aamukierrolla). Jos potilaan veriryhmä on jo rekisterissä, otetaan näytteet vasta-aineiden seulontaa ja sopivuuskoetta varten ensimmäisellä näytteenottokerralla.