Albumiini, plasmasta

4586 P -Alb

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Proteiini- ja nestetasapainon häiriöt, maksan toimintakyvyn tutkiminen

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Alle 2-vuotiailta 0.5 ml verta mikrogeeliputkeen. Voimakas hemolyysi häiritsee määritystä. Plasma säilyy jääkaapissa viikon, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, bromokresolipurppura.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Albumiini on plasman määrällisesti runsain proteiini. Se syntetoituu maksassa. Albumiinin tehtävä on ylläpitää plasman kolloidiosmoottista painetta. Se on myös tärkeä kuljetusproteiini, joka sitoo kalsiumia, bilirubiinia, vapaita rasvahappoja, useita lääkeaineita ja joitakin hormoneja. Albumiinipitoisuuden laskeminen alle 20 g/l johtaa yleensä ödeemaan.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
18-39 v 36 - 48 g/l
40-69 v 36 - 45 g/l
yli 70 v 34 - 45 g/l

Tulkinta

Suurentunut albumiinipitoisuus: kuivuminen, akuutin hepatiitin toipumisvaihe.

Pienentynyt albumiinipitoisuus: albumiinin synteesihäiriö (maksasairaudet, malnutritio, malabsorptio, infektio), lisääntynyt menetys (nefroosi, palo- ja paleltumavamma, suolistosairaudet) tai katabolia (mm. Cushingin tauti, tyreotoksikoosi, laajat vammat ja jotkin maligniteetit).