Kreatiniini, plasmasta

4600 P -Krea

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Munuaistoiminnan tutkiminen. P -Krea- pyynnön yhteydessä lasketaan yli 18- vuotiaille automaattisesti Pt-GFReEPI (CKD-EPI- kaavalla).

Esivalmistelu

Paasto suositeltava

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Veri: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Alle 2-vuotiailta 0.5 ml verta mikrogeeliputkeen. Plasma säilyy jääkaapissa viikon, pakastettuna kuukausia.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Lihasten kreatiini muuttuu energia- aineenvaihdunnan reaktiossa kreatiniiniksi, jonka muodostumisnopeus riippuu lähes yksinomaan lihasmassan suuruudesta. Kreatiniini poistuu munuaisten kautta siten, että suurin osa erittyy glomeruluksista ja 5 - 10 % poistuu tubulusten kautta. Tubulaarisen erityksen merkitys suurenee, kun P -Krea suurenee yli 200 µmol/l rajan. Myös runsas lihapitoinen ateria voi nostaa plasman kreatiniiniarvoa. Kreatiniinin vuorokausieritys ei riipu diureesista eikä ravinnon typpipitoisuudesta kuten urean eritys.

Plasman kreatiniinipitoisuus suurenee, kun munuaisten glomerulussuodatusnopeus (glomerular filtration rate, GFR)heikkenee, siten GFR heijastaa munuaissairauksien vaikeusastetta. Terveillä aikuisilla GFR laskee jonkin verran iän myötä. Arvioitu GFR on erityisen hyödyllinen lääkeannostelun arvioinnissa.

GFR voidaan laskea suhteellisen luotettavasti CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) laskentakaavalla (Levey As et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med 2009 150:604-12). Kaava ottaa huomioon plasman kreatiniinin, iän, sukupuolen ja rodun (jos afrikkalaisperäinen amerikkalainen). CKD-EPI on tarkempi kuin aiemmin käytetty MDRD- laskukaava erityisesti silloin, kun glomerulusten suodattumisnopeus on yli 60 ml/min/1.73 m2.

CKD-EPI ei sovellu lasten (alle 18-v.) munuaisfunktion arviointiin, akuutin munuaisten vajaatoiminnan tutkimiseen eikä käytettäväksi kriittisesti sairaiden potilaiden munuaistoiminnan arvioinnissa. Myös vanhuksilla ja raskaana olevilla laskentakaava saataa olla epätarkka.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
alle 2 vko 27 - 80 µmol/l
14 vrk-2 v 15 - 35 µmol/l
3-10 v 23 - 60 µmol/l
11-15 v 40 - 70 µmol/l
miehet 60 - 100 µmol/l
naiset 50 - 90 µmol/l

Tulkinta

Plasman kreatiniinipitoisuus suurenee kun glomerulussuodosnopeus heikkenee. Kreatiniinin pitoisuus ei kuitenkaan suurene nefronikadon varhaisvaiheessa, koska munuaisissa on reservikapasiteettia. GFR on alentunut munuaisten vajaatoiminnassa, munuaisten alentuneessa verenvirtauksessa (sydämen vajaatoiminta, kuivumistila, shokki) ja virtsatiekiven yhteydessä (tai muu virtauseste). Lihasmassa (poikkeavan suuri tai heikko), poikkeava ruumiin koko ja poikkeava ruokavalio (kasvissyöjät, kreatiinia käyttävät) voivat aiheuttaa vääriä GFR tuloksia.

Munuaisten vajaatoiminnan vaikeusasteet luokitellaan KDIGO:n mukaan seuraavasti (yksikkö GFR ml/min/1.73 m2):


yli 90 normaali munuaisten toiminta
60 - 89 lievä munuaisten vajaatoiminta (ei merkitystä ellei
potilaalla ole muita merkkejä munuaissairaudesta)
45 - 59 lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta
30 - 44 kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
15 - 29 vaikea munuaisten vajaatoiminta
alle 15 loppuvaiheen munuaistauti (dialyysipotilas)

Pt-GFReEPI viitearvot


18 - 39 v yli 89 ml/min/1.73 m2
40 - 49 v yli 83 ml/min/1.73 m2
50 - 59 v yli 77 ml/min/1.73 m2
60 - 69 v yli 69 ml/min/1.73 m2
70 v tai yli yli 59 ml/min/1.73 m2

Florkowski C M, Chew-Harris J SC. Methods of Estimating GFR - Different Equations Including CKD-EPI. Clin Biochem Rev 2011:32:75-79. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Choronic Kidney Disease. Kidney International Supplements 2013:3.

Matsushita K ym. Comparison of Risk Prediction Using the CKD-EPI Equation and the MDRD Study Equation for Estimated Glomerular Filtration Rate. JAMA 2012 307:1941-1951.

Huomautukset

Entsymaattisilla menetelmillä plasman kreatiniinipitoisuudeksi saadaan keskimäärin 10-20% pienempiä tuloksia kuin historiallisella Jaffen menetelmällä, mikä näkyy viiteväleissäkin.

Lääkeinterferenssit: Kirjallisuuden mukaan seuraavat lääkkeet saattavat häiritä merkityksellisesti plasman kreatiniinin määritysmenetelmää ja aiheuttavat virheellisen matalan tuloksen: metamitsoli (kauppanimi Litalgin) ja erityisluvan vaativa antikoagulantti fenindioni (kauppanimi mm. Phenindione), näissä tapauksissa suositellaan kreatiniininäyte otettavaksi ennen lääkkeen ottamista/annostelemista. Lisäksi parasetamoli toksisilla pitoisuuksilla (metaboliatuote N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiini, NAPQI) ja sen antidootti N-asetyylikysteiini (NAC) häiritsevät kreatiniinin määritysmenetelmää ja aiheuttavat virheellisen matalan tuloksen.