Etanoli, plasmasta

4613 P -EtOH

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Etanolimyrkytyksen epäily

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen tai lähetettäessä 1 ml plasmaa. Plasma säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 1 viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Plasma lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kulueesa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Entsymaattinen tai kaasukromatografinen

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Etanoli imeytyy nopeasti mahalaukusta ja suolistosta. Se jakaantuu elimistössä suhteessa kudosten vesisisältöön. Suurin osa (90 %) etanolista metaboloituu pääasiassa maksassa asetaldehydiksi ja edelleen etikkahapoksi, joka puolestaan hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi. Normaali henkilö voi metaboloida n. 7 g etanolia tunnissa (noin 1 g/10 painokiloa/h). Metabolia on osittain indusoituvaa ja alkoholistin elimistö saattaa metaboloida jopa 600 g etanolia vuorokaudessa normaalikapasiteetin ollessa n. 150 g/vrk.

Tulkinta

Etanolia ei normaalisti esiinny plasmassa. Etanolin veripitoisuuksilla yli 2 promillea (40 mmol/l) on humalatila yleensä kliinisesti selvä, pitoisuuksia yli 3 promillea (60 mmol/l) seuraa yleensä tajuttomuus ja pitoisuudet yli 5 promillea (100 mmol/l) johtavat hengityskeskuksen lamaantumiseen ja kuolemaan. Herkkyys etanolin vaikutuksille on kuitenkin yksilöllistä. Alkoholin suurkuluttajilla voidaan tavata korkeita etanolipitoisuuksia ilman kliinisesti selvää humalatilaa. On tavattu jopa yli 10 promillen humalatiloja (200 mmol/l), joista on selvitty hengissä tehokkaalla hoidolla.

Huomautukset

Menetelmät on tarkoitettu hoidolliseen käyttöön, eivätkä ole riittäviä oikeuslääketieteellisiin tarkoituksiin