APECED-oireyhtymä, AIRE-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä

4641 B -APECED

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/4641.html