Kystisen fibroosin geeni, 36 yleiseurooppalaista geenivirhettä, verestä

4643 B -CFTR-D

Lähete

Molekyyligenetiikka, HUSLAB

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu ja pyyntölähete

huslab.fi/ohjekirja/4643.html