Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP), yksittäisen APC-geenin mutaation DNA-tutkimus, verestä

4650 B -FAPY-D

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/4650.html