Natriureettinen peptidi, B-tyypin (32-), plasmasta

4709 P -BNP

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Akuutin hengenahdistuksen erotusdiagnostiikka, sydämen vajaatoiminnan arviointi ja hoitovasteen seuranta.

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen (vain muoviputki) tai eroteltuna 1 ml plasmaa, lapsilta 0.5 ml verta mikroputkeen. Sentrifugoimaton kokoverinäyte säilyy jääkaapissa tai huoneenlämpötilassa enintään 24 tuntia. Plasmanäyte säilyy jääkaapissa enintään 24 tuntia (ei huoneenlämmössä) tai pakastettuna enintään 9 kk.

LÄHETYS: Kokoveri lähetetään huoneenlämmössä tai kylmälähetyksenä 24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Plasma lähetetään kylmälähetyksenä mikäli se on perillä 24 tunnin kuluessa näytteenotosta, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Sydämen natriureettiset hormonit ANP (eteispeptidi) ja BNP (B-tyypin natriureettinen peptidi) ovat sydämestä erittyviä peptidi-hormoneja, jotka osallistuvat elimistön neste- ja suolatasapainon sekä verenpaineen säätelyyn. Natriureettisten hormonien eritystä säätelevät sydänlihaksen painekuormitus sekä neurohormonaaliset tekijät. Sydämen vajaatoiminnassa lisääntyneen vasemman kammion ja eteisen täyttöpaineen sekä neurohormonaalisen aktivaation yhteisvaikutuksena ANP:n ja BNP:n pitoisuudet plasmassa suurenevat, kun natriumin erittymisestä virtsaan johtuva plasma-tilavuuden väheneminen ei riitä keventämään painekuormitusta. Pitoisuudet korreloivat vasemman kammion vajaatoiminnan vaikeus-asteeseen ja potilaan ennusteeseen.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 100 ng/l

Tulkinta

Plasman BNP-pitoisuudet yli 100 ng/l viittaavat sydämen esikuormituksen kasvamiseen. Syynä voi olla sydämen vajaatoiminta, vasemman kammion hypertrofia tai molemmat. Pitoisuudet korreloivat vasemman kammion vajaatoiminnan vaikeusasteeseen ja potilaiden ennusteeseen.

Huomautukset

Jos potilaalla on käytössään neprilysiinientsyymin estäjälääkitys (mm. Entresto, joka sisältää sakubitriiliä), BNP ei sovellu sydämen vajaatoiminnan merkkiaineeksi. Lääke estää BNP:n pilkkoutumista, ja siten kohottaa plasman BNP-pitoisuutta. Neprilysiinin estäjillä on vähemmän vaikutusta proBNP:n N-terminaaliseen propeptidiin, ja sitä suositellaan näille potilaille sydämen vajaatoiminnan seurantaan (4760 P -ProBNP).