Proteiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta

4712 U -ProKre

Osatutkimukset

U -Prot
U -Krea

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Munuaisten toiminnan tutkiminen

Esivalmistelu

Näytteeksi suositellaan aamun ensimmäistä tai toista virtsanäytettä rasitus- tai asentoproteinurian välttämiseksi. Polikliinisilla potilailla rauhallinen kävely ennen näytteen antamista on sallittua.

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 5 ml kertavirtsaa keskisuihkunäytteenä. Virtsanäyte säilyy jääkaapissa 3 vrk.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä


Proteiini: Fotometrinen
Kreatiniini: Fotometrinen, entsymaattinen

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

Virtsan proteiinierityksen lisääntyminen voi johtua yleissairaudesta, glomerulusten lisääntyneestä läpäisevyydestä, tubulusten reabsorptiohäiriöistä tai proteiinien erittymisestä alemmista virtsateistä.

Proteiinipitoisuuden suhteuttaminen virtsan kreatiniinin pitoisuuteen korjaa diureesin aiheuttamaa pitoisuusvaihtelua, mikäli glomerulusfiltraatio on riittävää (kreatiniinin tubulaarinen sekreetio korostuu, kun plasman kreatiniinipitoisuus on 200 µmol/l tai enemmän).

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
6-24 kk alle 50 mg/mmol Krea
2-17 v alle 20 mg/mmol Krea
aikuiset alle 15 mg/mmol Krea

Tulkinta

Yli 18-vuotiailla tulkinnan apuna voi käyttää seuraavia raja-arvoja: normaali U-ProKre <15 mg/mmol, lisääntynyt proteinuria U-Prokre 15-50 mg/mmol ja selvästi lisääntynyt proteinuria U-ProKre >50 mg/mmol.

Hyvin saatujen näytteiden pitoisuussuhdetulokset korreloivat yleensä hyvin vuorokausi- tai yövirtsaeritykseen (r = 0.8 - 0.9 tasoa), vaikka kreatiniinin pitoisuus virtsassa riippuu lähinnä henkilön lihasmassasta ja ravinnosta. Sukuelinten tai alempien virtsateiden eritteet voivat nostaa pitoisuuksia, mikäli keskisuihkunäyte ei ole onnistunut. Rasitus- tai asentoproteinuria voi nostaa pitoisuus-suhteita 2-5 -kertaisiksi lepotilanteeseen nähden.

HUOM! Kreatiniiniin suhteutettua virtsapitoisuuden määritystä ei voi käyttää, jos glomerulusfiltraatio on heikentynyt: plasman tai seerumin kreatiniinin pitoisuus ei saa olla suurentunut. Pieni kreatiniinin eritys voi johtaa myös suuriin suhdelukuihin (imeväiset, poikkeuksellisen pienet tai laihtuneet henkilöt).

Lähteet: KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease Käypä hoito Diabeteksen munuaistauti