Progressiivinen myoklonusepilepsia (EPM1), CSTB-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä

4726 B -EPM1-D

Lähete

Molekyyligenetiikka, HUSLAB

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu ja pyyntölähete

huslab.fi/ohjekirja/4726.html