Buprenorfiini, seerumista

4733 S -Bupre

Osatutkimukset

S -Norbupr

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/505