Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi, plasmasta

4760 P -ProBNP

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Sydämen vajaatoiminnan diagnostiikka. Akuutin hengenahdistuksen diagnostiikassa sydänperäisen syyn poissulku. Sydänpotilaan riskin arviointi.

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 1 ml litiumhepariiniplasmaa. Säilyy huoneenlämmössä 2 vrk, jääkaapissa 6 vrk. Pitempiaikainen säilytys pakastettuna. LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli perillä yhden vuorokauden aikana, muuten kylmänä.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Päivittäinen

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Sydänlihassolujen erittämät natriureettiset peptidit (ANP ja BNP) ovat suolan ja veden eritystä lisääviä, verenpainetta laskevia ja RAA-järjestelmän toimintaa estäviä hormoneja. Niiden eritys lisääntyy kun tilavuus- tai painekuormitus venyttää sydänlihassoluja. Peptidit muodostuvat prohormoneina (proANP ja proBNP), joista pilkkoutuvat biologisesti aktiiviset C-terminaaliset peptidit ANP ja BNP sekä inaktiiviset N-terminaaliset kappaleet NT-proANP ja NT-proBNP. Biologisesti aktiivisia peptidejä ja N-terminaalisia kappaleita erittyy sydämestä samassa molaarisessa suhteessa. N-terminaalisten kappaleiden puoliintumisaika on kuitenkin pitempi, ja niiden pitoisuus plasmassa on suurempi. Diagnostiikassa NT-proBNP:tä kutsutaan ProBNP:ksi, vaikka se on varsinaisen proBNP:n (108 aminohappoa) N-terminaalinen kappale (76 aminohappoa). Natriureettisten peptidien pitoisuus kohoaa voimakkaasti sydämen vajaatoiminnassa, mihin perustuu niiden käyttö diagnostiikassa.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 125 ng/l

Tulkinta


Kaikki <125 ng/l Sydämen vajaatoiminta epätodennäköinen

17-49 v. <300 ng/l Akuutti vajaatoiminta epätodennäköinen
300-450 ng/l Akuutti vajaatoiminta mahdollinen
>450 ng/l Akuutti vajaatoiminta todennäköinen

50-75 v. <450 ng/l Akuutti vajaatoiminta epätodennäköinen
450-900 ng /l Akuutti vajaatoiminta mahdollinen
>900 ng/l Akuutti vajaatoiminta todennäköinen

> 75 v. <450 ng/l Akuutti vajaatoiminta epätodennäköinen
450-1800 ng/l Akuutti vajaatoiminta mahdollinen
>1800 ng/l Akuutti vajaatoiminta todennäköinen

Sydämen vajaatoiminnan lisäksi muita P-proBNP:n pitoisuutta kohottavia syitä ovat mm. sepelvaltimotautikohtaus, keuhkoembolia, sydämen rytmihäiriöt ja vaikea keuhkokuume. Koska proBNP:n N-terminaalinen kappale ("ProBNP") eliminoituu munuaisten kautta, munuaisten vajaatoiminta kohottaa plasman proBNP-pitoisuuksia. Tällöin biologisesti aktiivisen BNP-32:n mittaus saattaa olla luotettavampi tutkimus, ei kuitenkaan neprilysiinin estäjälääkitystä saavalla potilaalla (ks. ohjekirja 4709 P -BNP).

Lähteet

Januzzi JL ym. NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure: an international pooled analysis of 1256 patients. Eur Heart J 2006 27:330-7.

Maisel A ym . State of the art: using natriuretic peptide levels in clinical practice. Eur J Heart Fail 2008 10:824-39.

Ponikowski P ym. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur J Heart Fail 2016 18:891-975.