Epstein-Barrin virus (EBV), nukleiinihappo pitoisuus, (kvant)

4776 -EBVNh

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

EBV-infektion diagnostiikka.

Näytteen käsittelyohjeet

BAL-, likvori, virtsanäyte, etukammioneste ja kudospala steriilissä astiassa. Nestemäisten näytteiden näytemäärä vähintään 3 ml, etukammionestettä n. 0.1 ml. Kudosnäytteisiin on hyvä lisätä muutama tippa steriiliä keittosuolaa näytteen kuivumisen estämiseksi. Luuydinnäyte EDTA-putkeen, vähintään 1 ml näytettä.

Näyte säilytetään (+2-+8)enintään 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä 1 vrk kuluessa. Pitempiaikainen säilytys pakastettuna -20 asteessa. Pakastettu näyte tulee lähettää kylmäkuljetuksena.

Menetelmä

Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio (reaaliaikainen PCR).

Tekotiheys

Kerran viikossa

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 43 IU/ml

Tulkinta

Kvantitatiivista tutkimusta ei ole vakioitu muille näytemateriaaleille kuin plasmalle, joten muissa näytelaaduissa viruskopiomäärän kliininen merkitys on epäselvä, eikä saman potilaan peräkkäisten näytteiden kopiomäärät ole verrattavissa toisiinsa.

Tutkimus tehdään kerran viikossa.