Sytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant), plasmasta

4777 P -CMVNh

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Sytomegalovirusinfektion diagnosointi ja antiviraalisen hoidon seuranta.

Esivalmistelu

Serologian ja immunologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näytteen käsittelyohjeet

3-4 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erottaa 6 tunnin sisällä näytteenotosta)säilytys +2-+8 asteessa. Erotetun plasman tulee olla tutkivassa laboratoriossa 3 vrk:n kuluessa - säilytys ja kuljetus +2-+8. Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio (reaaliaikainen PCR). Testin kvantitatiivinen määritysraja on 20 IU/ml.

Tekotiheys

arkipäivisin

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 20 IU/ml

Tulkinta

CMV-DNA:n löytyminen plasmasta on merkki käynnissä olevasta CMV-infektiosta.

Tulos valmiina: tekopäivänä.