Kalprotektiini, ulosteesta

4803 F -Calpro

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Ulosteen kalprotektiinia käytetään tulehduksellisten suolistotautien (haavainen koliitti ja Crohnin tauti) seulonnassa, aktiivisuuden arvioinnissa sekä hoidon tehon seurannassa.

Esivalmistelu

Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa Potilasohje www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTTEENOTTOAJANKOHTA: Määritystä varten suositellaan näytteenottoa aamun ensimmäisestä ulosteesta (Padoan et al. 2018).

NÄYTEASTIA: Säilöntäaineeton, ulkopinnaltaan puhdas ja hyvin suljettu, kierrekorkillinen näyteastia.

NÄYTEMÄÄRÄ: Ulostetta vähintään 1g ja enintään puolet näyteastian tilavuudesta.

NÄYTTEEN SÄILYTYS JA LÄHETYS: Näytteen annon jälkeen näyte voi olla korkeintaan yhden vuorokauden huoneenlämmössä ja korkeintaan 3 vuorokautta +4C. Liian pitkä huoneenlämpösäilytys laskee kalprotektiinin tulostasoa (Padoan et al. 2018). Pitempiaikainen säilytys -20C. Nämä säilytyslämpötilat ja säilyvyysajat tulee huomioida näytettä lähetettäessä. Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa siitä, kun näyte on saapunut analysoivaan laboratorioon.

Yleistä

Ulosteen kalprotektiini on valkosoluista, etenkin neutrofiileistä ja monosyytti-makrofageista peräisin oleva proteiini, joka vapautuu aktiivisesti limakalvoissa, tai passiivisesti hajoavista valkosoluista. Kalprotektiinin biologisia tehtäviä ei tunneta, mutta sillä on monia immunoregulatorisia tehtäviä ja se toimii muun muassa antimikrobisena proteiinina. Ulosteen kalprotektiinipitoisuus on suurentunut sekä lasten että aikuisten tulehduksellisissa suolistosairauksissa ja sen pitoisuus korreloi tulehduksen laaja-alaisuuden ja vaikeusasteen mukaan. Tulehdus voi ilmetä ainoastaan esim. paksusuolen loppuosassa (proktiitti) tai laajemmalla alueella paksusuolessa (koliitti). Paksusuolitulehduksessa pitoisuudet näyttävät yleensä olevan suurempia kuin esimerkiksi ohutsuolen loppuosaan rajoittuvassa taudissa. Määritys sopii tulehduksellisten suolistosairauksien diagnostiikkaan, aktiivisuuden arviointiin, hoidon seurantaan sekä pahenemisvaiheen ennustamiseen.

Kohtalaisesti kohonneita arvoja havaitaan kuitenkin epäspesifisesti myös muissa suolistotaudeissa, mm. suolistoinfektioiden yhteydessä, iskemisessä suolistotaudissa, merkittävässä suolistovuodossa, divertikuliitissä, suolistokanavansyövässä tai NSAID-enteropatiassa. Ulosteen kalprotektiinipitoisuuden on osoitettu lisääntyvän iän myötä ja korreloivan painoon, sekä käänteisesti liikuntaan ja kuidun ja vihannesten nauttimiseen.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 120 µg/g

Tulkinta

Remissiovaiheessa olevissa tulehduksellisissa suolistosairauksissa kalprotektiinin taso on usein normaali tai matala, aktiivisessa taudissa yleensä voimakkaasti koholla (> 1000 µg/g). Selvästi kohonnut kalprotektiiniarvo kliinisesti oireettomassa vaiheessa voi ennustaa relapsin kehittymistä, kun infektio on poissuljettu. Relapsin ennustamisessa on useissa julkaisuissa käytetty päätösrajaa 150 µg/g. Hälytysoireisten (anemia, veriripuli, veriulosteet, laihtuminen) potilaiden diagnostiikkaan kalprotektiinin mittaamisesta ei ole hyötyä verrattuna tähystysdiagnostiikaan (Sipponen et al. 2011).

1.6.2023 alkaen tuloksen yhteydessä ilmoitetaan lausuntona kolmet raja-arvot: Negatiivinen <50, Raja-arvoinen 50-120, Positiivinen >120

Huomautukset

Viitteet: Padoan A et al. Improving IBD diagnosis and monitoring by understanding preanalytical, analytical and biological fecal calprotectin variability. Clin Chem Lab Med 2018: 56(11): 1926-35.

Sipponen T, Kolho K-L. Ulosteen kalprotektiinipitoisuus tulehduksellisissa suolistosairauksissa. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2011: 127(24):2631-7