HIV, antigeeni ja vasta-aineet, yhdistelmätutkimus, seerumista

4814 S -HIVAgAb

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

HIV- tartunnan osoittaminen.

Esivalmistelu

Serologian ja immunologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita: kliininen diagnoosi ja kysymyksenasettelu.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

2 ml seerumia tai EDTA-plasmaa

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempi säilytys pakastettuna. Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössa 1 vrk sisällä, pitempiaikainen lähetys jäähdytettynä. Seerumi erotettava ennen lähettämistä.

Menetelmä

Entsyymi-immunomenetelmä. Testi tunnistaa HIV-1 ja HIV-2 vasta-aineta sekä HIV P24 antigeenia.

Tekotiheys

arkipäivisin

Yleistä

Tutkimuksessa tehdään ensin seulontatesti: S-HIVAgAb tutkimuksessa käytettävä ADVIA Centaur HIV Ag/ Ab Combo seulonta-testi osoittaa HIV-1 (M ja O) /HIV-2-vasta-aineiden lisäksi HIV p24 antigeenin. Testin antigeeneina on rekombinanttiantigeeni HIV-1 vaippaproteiini (gp41/120) ja HIV-2 vaippaproteiini (gp36), ja synteettinen peptidi HIV-1 O-ryhmälle. HIV p24 detektoidaan kolmella eri monokloonivasta-aineella. Testi ei erota HIV-1 ja HIV-2 vasta-aine- eikä HIV p24 antigeeni-aktiivisuutta toisistaan.

Reaktiivinen seulontatulos varmistetaan aina referenssilaboratoriossa (HUSLAB, Helsinki).

Mikäli kyseessä on ensilöydös suositellaan lisäksi otettavaksi kontrollina uusi S-HIVAgAb tutkimus. Tällä eliminoidaan teoriassa mahdollinen potilasnäyteputkien vaihtuminen yms virhelähteet. Uusista HIV-antigeeni-ja vasta-ainepositiivisista potilaista tulee toimittaa lisäksi kantakokoelmanäyte THL:n HIV-laboratorioon. Kantakokoelmanäytteestä voidaan tehdä samalla myös HIV-resistenssimääritys (ks. tarkemmin tutkimus: 8848 P-HIV1Res).

HIV-infektion hoidon seurannassa käytetään kvantitatiivista HIV-nukleiinihapon osoitusta.

Tulkinta

Testitulos on normaalisti negatiivinen. Vasta noin 3 kk:n kuluttua altistuksesta saatua negatiivista tulosta voidaan pitää luotettavana.

Seulonnassa reaktiivinen tulos varmistetaan aina referenssilaboratoriossa (HUSLAB, Helsinki).

TULOKSET VALMIINA: negatiivinen ja alustava reaktiivinen tulos seuraavana arkipäivänä, varmistustulokset referenssilaboratoriosta 10-14 vrk:ssa.

Huom! Herkäksi viritetyn seulontatestin luonteeseen kuuluu pieni määrä vääriä reaktiivisia seulontatuloksia, jotka osoittautuvat varmistustutkimuksissa negatiiviseksi.