Pyruvaatti, aivo-selkäydinnesteestä

4853 Li-Pyruv

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Keskushermostoa affisioivien sairauksien diagnostiikka. Aivojen hapetustilanteen selvittely.

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 0.5 ml selkäydinnestettä pipetoidaan välittömästi näytteenoton jälkeen putkeen, joka sisältää 1.0 ml kylmää 8 % perkloorihappoa. Näyte sekoitetaan hyvin ja pannaan jäävesihauteelle. Sentrifugoidaan 2000 x g 10 min kylmässä 1 tunnin kuluessa näytteenotosta. Erottele näyte ja kylmäsentrifugoi se uudelleen 2000 x g 10 min. Sentrifugointien jälkeen eroteltu supernatantti säilyy 3 tuntia jääkaapissa ja 1 viikon pakastettuna.

LÄHETYS: Saostettu näyte jäävesihauteella 1 tunnin kuluessa ja supernatantti pakastettuna

Menetelmä

Entsymaattinen määritysmenetelmä

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Pyruvaatti on glykolyysin välituote. Aerobisissa oloissa pyruvaatti metaboloituu asetyylikoentsyymi A:ksi, mutta anaerobisissa oloissa laktaatiksi.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 60 - 190 µmol/l

Tulkinta

Kohonneita arvoja nähdään Alzheimerin taudissa ja muissa keskushermostoa affisioivissa sairauksissa. Likvorin laktaattipitoisuus on näissä tiloissa yleensä myös koholla.

Pyruvaattia määritetään yleensä yhdessä laktaatin kanssa. Tulkinnassa kannattaa kiinnittää huomiota laktaatti-pyruvaatti -suhteeseen, joka voidaan laskea kaavasta 1000 x laktaatti/pyruvaatti.