BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, verestä

4894 B -BCR-QR

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Lähete

Molekyylibiologia, Nordlab Oulu

Indikaatio

Pääindikaatio BCR-ABL1-fuusiogeenin jäännöstautianalytiikka, kun potilaalta on tunnistettu diagnoosivaiheen näytteestä BCR-ABL1 Major-tyypin fuusio-RNA:ta.

Esivalmistelu

Näytteen esitiedot lähetetään sähköisen pyynnön yhteydessä tai mikäli ei mahdollista, tarvittaessa paperimuodossa www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/molekyylilaboratoriolahete.pdf

Näyteastia

Paxgene RNA 2.5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 2,5 ml laskimoverta kahteen (2) PAXgene Blood RNA-putkeen.

Näyte otetaan siipineulalla huoneen lämpöiseen PAXgene Blood RNA-putkeen siten, että näyteputki pysyy pystyasennossa ja alemmalla tasolla potilaan käsivarteen nähden.

Jos tätä tutkimusta varten otettavat näytteet ovat ainoat otettavat näytteet, otetaan ensin "hukkaputki", jonka jälkeen otetaan molemmat PAXgene Blood RNA -putket. Muutoin PAXgene Blood RNA -putket otetaan viimeisenä.

Näytteenoton jälkeen putkia käännellään rauhallisesti ylös alas 8-10 kertaa, jolloin punasolujen hemolysoituminen alkaa.

Jos näyte joudutaan ottamaan seerumiputkeen, siirretään verinäyte PAXgene Blood RNA -putkeen omalla vakuumilla neulan kautta heti näytteenoton jälkeen seerumiputkesta. Näytettä ei saa ruiskuttaa putkeen, sillä se aiheuttaa ylipaineen.

PAXgene Blood RNA -putki on muovinen, steriili vakuumiputki, joka sisältää punasoluja hemolysoivaa ja RNA:ta stabiloivaa nestettä 6,5 ml. Putken näytevolyymi on 2,5 ml. Putki säilytetään huoneenlämmössä. Putkea ei saa avata missään vaiheessa. Putkia voi tilata Näytteen vastaanotosta puh. 040 6356345. Näyte säilyy huoneenlämmössä 2 vrk ja jääkaapissa 5 vrk kuitenkin niin, ettei kokonaissäilytysaika ylitä 5 vrk.

Jos näyte pitää pakastaa pidempiaikaista säilytystä varten, pidä PAXgene Blood RNA -putkea pystyasennossa huoneenlämmössä vähintään 2 ja enintään 72 tuntia ennen siirtämistä jääkaappiin tai pakastimeen (-20 C). Pakastettaessa pidä PAXgene Blood RNA-putkea pystyasennossa harvassa näytetelineessä. Älä pakasta putkia pystyasennossa styroksitelineessä, koska tämä voi aiheuttaa murtumia putkissa. Putket voidaan siirtää -20 celsius-asteesta 24 tunnin jälkeen kylmempään lämpötilaan.

LÄHETYS: Näytteet lähetetään huoneenlämpöisenä mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Näytteiden on oltava perillä 2 vrk:n kuluessa. Pakastettu näyte lähetetään hiilihappojäillä.

Menetelmä

Kvantitatiivinen reaaliaikainen RT-PCR

Tekotiheys

Tarvittaessa

Tulokset valmiina

Kuukauden kuluessa

Yleistä

BCR-ABL1-fuusiogeeni liittyy kromosomitranslokaatioon t(9:22), joka havaitaan lähes kaikilla kroonista myelooista leukemiaa (KML) sairastavilla potilailla ja noin 30 %:lla akuuttia lymfaattista leukemiaa sairastavista aikuispotilaista.

Tällä tutkimuksella analysoidaan BCR-ABL1 Major-fuusiogeenin (tyypit b3a2 ja b2a2) transkriptin eli fuusio-RNA:n määrää, joka on osoitettavissa 97-98% KML-potilaista. Negatiivinen tulos ei siten täysin poissulje translokaation (9:22) ja KML:n mahdollisuutta.

Tutkittavan näytteen BCR-ABL1-transkriptin mittaaminen kvantitatiivisen RT-PCR:n avulla perustuu BCR-ABL1 / ABL1 (%) suhteen raportointiin kansainvälisellä IS (International Scale) -asteikolla. Referenssigeeninä käytetään ABL1-kontrolligeeniä, johon patologisen fuusiogeenin lähetti-RNA:n määrä ensin suhteutetaan. Riittävän korkea ABL1-kopioluku kertoo ajon onnistumisesta ja on edellytys tuloksen tulkinnalle.

Tuloksesta annetaan lausunto. Diagnoosivaiheen näytteen lausunnossa havaitaan / ei havaita BCR-ABL1 (major) fuusiotranskriptia. Seurantanäytteen lausunnossa ilmoitetaan jäännöstaudin prosentuaalinen osuus IS-asteikolla ja molekulaarisen vasteen syvyyttä kuvaava MR (molecular response) -luokka.

MR-luokat: MMR (major molecular response) eli merkittävä molekulaarinen vaste: - Jäännöstaudin osuus IS-asteikolla korkeintaan 0,1 % - ABL1-kopioluku vähintään 10 000

MR4 (deep molecular response) eli syvä molekulaarinen vaste: - Jäännöstaudin osuus IS-asteikolla ei mitattavissa tai korkeintaan 0,01 % - ABL1-kopioluku vähintään 10 000

MR4.5 (deep molecular response) eli syvä molekulaarinen vaste: - Jäännöstaudin osuus IS-asteikolla ei mitattavissa tai korkeintaan 0,0032 % - ABL1-kopioluku vähintään 32 000

MR5 (deep molecular response) eli syvä molekulaarinen vaste: - Jäännöstaudin osuus IS-asteikolla ei mitattavissa - ABL1-kopioluku vähintään 100 000

Tulkinta

VASTAUS: Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Huomautukset

Vastauskäytäntö muuttunut 21.11.2023 alkaen. Aiemmin käytössä ollut EAC-protokollaan perustunut menetelmä ei raportoinut tulosta IS-asteikolla. Tämän vuoksi tuloksissa voi esiintyä eroavaisuutta verrattuna nykymenetelmään.