BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, luuytimestä

4895 Bm-BCR-QR

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Lähete

Molekyylibiologia, Nordlab Oulu

Indikaatio

Pääindikaatio BCR-ABL1-fuusiogeenin jäännöstautianalytiikka, kun potilaalta on tunnistettu diagnoosivaiheen näytteestä BCR-ABL1 Major-tyypin fuusio-RNA:ta.

Esivalmistelu

Näytteen esitiedot lähetetään sähköisen pyynnön yhteydessä. Mikäli sähköinen pyyntö ei ole mahdollinen, tarvittaessa paperimuodossa www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/molekyylilaboratoriolahete.pdf

Näyteastia

PAXgene TM-putki

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 2,5 ml luuydinnäytettä PAXgeneTM-putkeen.

Näytteenotossa tarvitaan 15G*1 avoneula (Neoject). Näyte siirretään suoraan PAXgeneTM-putkeen. Ruisku ilmataan täyteen volyymiin. Laitetaan neula ruiskuun ja käännetään neula-ruiskuyhdistelmä alassuin. Neula painetaan PAXgeneTM-putkeen ja annetaan vakuumin imeä putki täyteen. Mäntää ei saa työntää. Neula-ruiskuyhdistelmä irrotetaan putkesta ja PAXgeneTM-putki sekoitetaan kääntelemällä varovasti ylös alas 8-10 kertaa.

PAXgeneTM-putki on muovinen, steriili vakuumiputki, joka sisältää punasoluja hemolysoivaa ja RNA:ta stabiloivaa nestettä 6,5 ml. Putken näytevolyymi on 2,5 ml. Putki säilytetään huoneenlämmössä. Putkea ei saa avata missään vaiheessa. Putkia voi tilata Näytteen vastaanotosta puh. 040 6356345.

Näyte säilyy huoneenlämmössä 2 vrk ja jääkaapissa 5 vrk kuitenkin niin ettei kokonaissäilytysaika ylitä 5 vrk.

LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä ja mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Oltava perillä 2 vrk:n kuluessa

Menetelmä

Kvantitatiivinen reaaliaikainen RT-PCR.

Tekotiheys

Tarvittaessa

Tulokset valmiina

Kuukauden kuluessa

Yleistä

BCR-ABL1-fuusiogeeni liittyy kromosomitranslokaatioon t(9:22), joka havaitaan lähes kaikilla kroonista myelooista leukemiaa (KML) sairastavilla potilailla ja noin 30 %:lla akuuttia lymfaattista leukemiaa sairastavista aikuispotilaista.

Tällä tutkimuksella analysoidaan BCR-ABL1 Major-fuusiogeenin (tyypit b3a2 ja b2a2) transkriptin eli fuusio-RNA:n määrää, joka on osoitettavissa 97-98% KML-potilaista. Negatiivinen tulos ei siten täysin poissulje translokaation (9:22) ja KML:n mahdollisuutta.

Tutkittavan näytteen BCR-ABL1-transkriptin mittaaminen kvantitatiivisen RT-PCR:n avulla perustuu BCR-ABL1 / ABL1 (%) suhteen raportointiin kansainvälisellä IS (International Scale) -asteikolla. Referenssigeeninä käytetään ABL1-kontrolligeeniä, johon patologisen fuusiogeenin lähetti-RNA:n määrä ensin suhteutetaan. Riittävän korkea ABL1-kopioluku kertoo ajon onnistumisesta ja on edellytys tuloksen tulkinnalle.

Tuloksesta annetaan lausunto. Diagnoosivaiheen näytteen lausunnossa havaitaan / ei havaita BCR-ABL1 (major) fuusiotranskriptia. Seurantanäytteen lausunnossa ilmoitetaan jäännöstaudin prosentuaalinen osuus IS-asteikolla ja molekulaarisen vasteen syvyyttä kuvaava MR (molecular response) -luokka.

MR-luokat: MMR (major molecular response) eli merkittävä molekulaarinen vaste: - Jäännöstaudin osuus IS-asteikolla korkeintaan 0,1 % - ABL1-kopioluku vähintään 10 000

MR4 (deep molecular response) eli syvä molekulaarinen vaste: - Jäännöstaudin osuus IS-asteikolla ei mitattavissa tai korkeintaan 0,01 % - ABL1-kopioluku vähintään 10 000

MR4.5 (deep molecular response) eli syvä molekulaarinen vaste: - Jäännöstaudin osuus IS-asteikolla ei mitattavissa tai korkeintaan 0,0032 % - ABL1-kopioluku vähintään 32 000

MR5 (deep molecular response) eli syvä molekulaarinen vaste: - Jäännöstaudin osuus IS-asteikolla ei mitattavissa - ABL1-kopioluku vähintään 100 000

Tulkinta

VASTAUS: Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Huomautukset

Vastauskäytäntö muuttunut 21.11.2023 alkaen. Aiemmin käytössä ollut EAC-protokollaan perustunut menetelmä ei raportoinut tulosta IS-asteikolla. Tämän vuoksi tuloksissa voi esiintyä eroavaisuutta verrattuna nykymenetelmään.