Sikiön RHD-veriryhmä suojausta varten, verestä

5250 B -SikiöRH

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu osoitteesta

www.veripalvelu.fi/terveydenhuollon-ammattilaiset/laboratoriopalvelut/tutkimusohjekirja

tai Weblab Clinicalista kohdasta www-linkki