Pt-Virtaustilavuus-spirometria ilman lausuntoa

6006 Pt-FVSpiO

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Hengitykseen liittyvien oireiden syyn selvittely (esim. hengenahdistus, yskä, hengityksen vinkuminen), hengityselinsairauksien diagnostiikka, riskiryhmien seulonta, keuhkolääkityksen vaikutusten arviointi, sairauden kulun seuranta, työkyvyn ja haitta-asteen arviointi keuhkosairauksissa sekä toimenpide- ja leikkausriskien arviointi keuhkopotilailla.

Spirometrian harkinnanvaraisia vasta-aiheita ovat akuutti hengitystieinfektio, keuhkotuberkuloosi (yskösvärjäys positiivinen), veriyskä, suutulehdus tai verenvuoto suussa, tuore (alle 1 viikko) sydäninfarkti, epästabiili angina pectoris, vaikeat sydämen rytmihäiriöt, kompensoimaton sydämen vajaatoiminta, akuutti cor pulmonale, hypotensio tai vaikea hypertensio, yksimiseen tai voimakkaaseen hengittämiseen liittyvä pyörtymistaipumus, hoitamaton pulmonaalihypertensio, kliinisesti epästabiili keuhkoembolia, aivoverisuonten aneurysma, aivokirurginen toimenpide 4 viikon sisällä, oireinen aivotärähdyksen jälkitila, silmäkirurginen toimenpide viikon sisällä, vallitseva ilmarinta, thorax-kirurginen toimenpide 4 viikon sisällä, vatsakirurginen toimenpide 4 viikon sisällä, raskauden loppuvaihe, poskiontelotoimenpide viikon sisällä, välikorvatoimenpide tai välikorvatulehdus viikon sisällä, dementia tai sekavuus, kasvokipu tai kasvohalvaus, joka haittaa tutkimusta, pakkoinkontinenssi.

Esivalmistelu

Yleiset ohjeet tutkimukseen valmistautumisesta löytyvät www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Lisäksi hoitavan lääkärin on otettava kantaa potilaan lääkitykseen ennen tutkimusta. Diagnostisiin tutkimuksiin suositellut lääketauot löytyvät tiedostosta: www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet Astmalääkityksen vaikutuksen arviointia varten tutkittava käyttää lääkitystä lääkärin ohjeiden mukaan. Työkykyisyyden/haitta-asteen tai toimenpide/leikkausriskien arvioinnissa tutkittavalla tulee olla normaalisti käyttämänsä lääkitys.

Potilaan tulee kyetä yhteistoimintaan puhaltamisen aikana.

Suoritus

Laboratoriohoitaja ohjaa ja rekisteröi potilaan puhallukset.

Menetelmä

Virtaustilavuus-spirometria

Tekotiheys

Arkipäivisin (ajanvaraus)

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Spirometria on tärkein yksittäinen keuhkojen toimintakoe. Useimmat keuhkosairaudet ja monet muut keuhkoihin tai hengitysteihin ja rintakehän liikkuvuuteen vaikuttavat sairaudet voivat pienentää spirometriassa mitattavia keuhkojen toimintasuureita (Moodi 1a/2021). Spirometria tehdään virtaus-tilavuus -rekisteröintinä, jossa potilaan suukappaleessa oleva anturi rekisteröi hengityksen aiheuttaman virtauksen.

Tulkinta

Potilaan tutkimustulokset tallennetaan vakioraportille. Raportille tulostuvat myös syntyperän mukaan valitut viitearvot. Tulkinnassa käytetään z-arvoa (ks. Sovijärvi ym Spirometrian tulkinta uudistuu - uudet viitearvot käyttöön. Suom Lääkärilehti (2016) 23:1673-1681), mutta edelleen ilmoitetaan poikkeama viitearvosta myös %-yksikköinä.

Tulosten tulkinnassa käytetään syntyperältään

-suomalaisille ja saamelaisille yli 18-vuotiaille henkilöille uusia suomalaisia viitearvoja (Kainu ym Reference values of spirometry for Finnish adults. Clin Physiol Funct Imaging (2016) 36(5):346-358)

-suomalaisille ja saamelaisille lapsille Koillisen viitearvoja (Koillinen ym. Terveiden suomalaisten lasten spirometrian ja uloshengityksen huippuvirtauksen viitearvot. Suom Lääkärilehti (1998) 53:395-402)

-muille kuin syntyperältään suomalaisille aikuisille ja lapsille monikansallisen GLI2012-tutkimuksen viitearvoja (Quanjer et al The ERS Global Lung Functio Initiativ... Eur Respir J (2012) 40:1324-43) - ks alla

-japanilaisille (Japan) käytetään omia viitearvoja

GLI2012 (Quanjer et al. 2012) mukaiset etniset ryhmät:


GLI2012_Cau kaukasialaiset: Eurooppa,
Lähi-itä, P- ja E-Amerikka, Australia
GLI2012_AA mustarotuiset amerikkalaiset
Saharan alapuolinen Afrikka kokonaan
GLI2012_SEA Eteläinen Aasia (South East Asia):
Huaihe-joen ja Qinling-vuoriston eteläpuoli
eli Eteläinen Aasia Kiinan keskiosaan asti
GLI2012_NEA Pohjoinen Itä-Aasia (North East Asia):
Huaihe-joen ja Qinling-vuoriston pohj.puoli
eli Kiina ja Korea
GLI2012_other edellisiin ryhmiin kuulumattomat ja
etniseltä taustaltaan näiden yhdistelmät

Huomautukset

Nordlab Oulun laboratorio tekee perusterveydenhuollon spirometrioita ja vain erikseen sovitusti. Tutkimukseen on varattava aika oman terveyskeskuksen laboratoriosta.