Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen, aivo-selkäydinnesteestä

6168 Li-IgG-Oc

Osatutkimukset

S -Ig-Oc

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Likvortilan paikallisen oligoklonaalisen IgG-tuotannon osoittaminen. Tutkimus on käyttökelpoinen esim. MS-taudin ja keskushermoston tulehdusten (enkefaliitit, meningiitit, hitaat virusinfektiot) diagnostiikassa.

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Likvori- ja seeruminäyte (osatutkimus S -Ig-Oc) otetaan ensisijaisesti samana päivänä (poikkeustilanteessa voidaan hyväksyä 3-7 vrk ero). Seerumiputkeen ei saa yhdistää muita tutkimuspyyntöjä.

1) Likvorinäyte: Vähintään 0,5 ml kirkasta näytettä, jossa ei saa olla verta. Jos näyteenoton aikana huomataan verta, suositellaan keräämään näyte useampaan putkeen. Näyte säilyy jääkaapissa 3 vuorokauden ajan, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

2) Seeruminäyte: Laskimonäyte (vähintään 3 ml) voidaan ottaa seerumin geeliputkeen tai tavalliseen seerumiputkeen, josta erotellaan vähintään 1 ml seerumia. Näyte lähetetään eroteltuna. Näyte säilyy jääkaapissa 3 vuorokauden ajan, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Seerumi- ja likvorinäyte lähetetään jääkaappilämpötilassa, mikäli ne ovat perillä 3 vuorokauden sisällä, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Selkäydinnesteen ja samanaikaisesti otetun seeruminäytteen proteiinien fraktiointi isoelektrisellä fokusoinnilla agaroosigeelissä ja oligoklonaalisten juosteiden identifiointi immunofiksaatiolla anti-IgG-vasta-ainetta käyttäen. Näytteen sisältämä IgG:n määrä on vakioitu.

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Yleistä

Normaalisti immunoglobuliinit likvorissa ovat polyklonaalisia. Lymfoproliferatiivisissa taudeissa tavataan monoklonaalisia komponentteja, mutta ne ovat yleensä paremmin osoitettavissa seerumista. Tietyissä neurologisissa sairauksissa nähdään likvorin elektroforeesissa gamma-alueella oligoklonaalisia immunoglobuliinijuosteita, joita ei seerumista löydy.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lääkärin lausunto, joka vastataan laboratorion atk-järjestelmään.

Likvorin elektroforeesissa nähtävät oligoklonaaliset immunoglobuliinijuosteet ovat tunnusomaisia MS-taudille ja niiden toteaminen tukee MS-taudin diagnoosia. Niitä esiintyy likvorissa suurimmalla osalla MS-tautipotilaista jossakin vaiheessa sairautta. Huomattava on, että oligoklonaalisuutta voidaan tavata myös keskushermoston tulehduksellisissa sairauksissa, mm. virusenkefaliiteissa, meningiiteissä, neurosyfiliksessä ja SSPE:ssä sekä harvoin degeneratiivisissa sairauksissa, tuumoreissa, verisuonisairauksissa ja perifeerisessä neuropatiassa.

Jos seeruminäytteessä todetaan samankaltaisuus selkäydinnesteen mahdollisen oligoklonaliteetin kanssa, pidetään selkäydinnesteen muutoksia seerumiperäisinä, jolloin selkäydinnesteen löydös vastataan negatiiviseksi.

Yleensä oligoklonaaliset immunoglobuliinit ovat IgG-luokkaa ja tällä tutkimuksella voidaan havaita IgG-luokkaa olevat immunoglobuliinit.

Huomautukset

Likvorin oligoklonaalista IgG-synteesiä ei voida arvioida ilman potilaalta samana päivänä otettua seerumin vertailunäytettä. Seerumiputkeen ei saa yhdistää muita tutkimuspyyntöjä.

Tarvittaessa asiakkaat voivat ottaa yhteyttä: Erikoiskemian laboratorio/elektroforeesi 040 6356375 (vain arkipäivinä 9-15)