Mycobacterium tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys, verestä

6173 B -TbIFNg

Osatutkimukset

B -NIL
B -TB1
B -TB2
B -MITO

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

M. tuberculosis -tartunnan / kontaktin selvittely. Latentin tuberkuloosi-infektion diagnostiikka ja hoidon tarpeen selvittely tartunnanjäljitystilanteissa sekä esim. immunosuprimoivien hoitojen aloituksen yhteydessä. Voidaan käyttää tarvittaessa apukeinona ekstrapulmonaarisen aktiivi-TB:n diagnostiikassa. Negatiivinen tulos ei poissulje infektion mahdollisuutta. Aktiivi-TB diagnostiikassa ensisijaiset tutkimukset ovat -TBVi ja -TbNhO.

Esivalmistelu

Näytteet tulee ottaa siten, että ne ehtivät 16 tunnin sisällä näytteenotosta OYS:n tai keskussairaalan laboratorioon. OYS:n ja keskussairaaloiden ulkopuolella näytteet tulee ottaa siten, että ne ehtivät saman päivän kuljetukseen.

Näyteastia

LIAISON QuantiFERON -TB Gold Plus näytteenottoputket (REF:622526, Qiaqen)

Näytteen käsittelyohjeet

Tutkimukselle tulostuu 5 tutkimustarraa. HUOM! Kaikissa tarroissa tulee olla oma näytenumero.

Liimaa B -NIL -tarra harmaaseen putkeen, B- TB1 -tarra vihreään, B-TB2 -tarra keltaiseen ja B-MITO -tarra violettiin putkeen. Lopuksi laita päätutkimustarra (B -TbIFNg-tarra) pystyyn/pitkittäin Mitogen putkeen (violetti) osittain B-MITO -tarran päälle niin ettei B-MITO-tarran viivakoodi ei peity.

Näytteenottojärjestys: Nil-, TB1-,TB2- Mito-putki

Ota näytettä mustaan merkkiviivaan asti (validoitu näytetilavuus 0,8 - 1,2ml). Huomioi tämä avo-/ siipineulalla otettaessa. Käännä heti näytteenoton jälkeen kaikkia putkia 8-10 kertaa ylösalaisin niin, että koko sisäpinta kastuu verellä, koska antigeenit ovat kuivattuina putkien sisäpinnoille.

Näytteet säilytetään huoneenlämmössä ja ne toimitetaan mahdollisimman nopeasti (max 16 tunnin sisällä) Oulun laboratorion näytteiden vastaanottoon tai keskussairaalan laboratorioon. Näytteet inkuboidaan lähimmän keskussairaalan laboratoriossa ja Pohteen alueen näytteet OYS:n laboratoriossa.

Ennen inkubaattoriin laittoa, käännä kaikkia putkia 8-10 kertaa ylösalaisin. Inkubointi tehdään +37 (+/- 0,5) asteessa 16-24 tuntia ja se tulee aloittaa 16 tunnin kuluessa näytteenotosta. Inkuboinnin aikana putkien tulee olla pystyasennossa.

Inkuboidut näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä Oulun laboratorion näytteiden vastaanottoon seuraavalla kuljetuksella huoneenlämpötilassa (3 vrk sisällä). Perjantaina otetut näytteet inkuboidaan keskussairaalassa ja toimitetaan Ouluun maanantain kuljetuksessa. Yhden potilaan näytteet pakataan samaan pussiin. Mikäli näytteet inkuboidaan keskussairaalassa, pussin päälle liimataan vihreä INKUBOITU -tarra, ennen näytteiden lähettämistä. Kaikki näytteet, joita ei ole inkuboitu ennen lähettämistä, merkataan punaisella EI INKUBOITU -tarralla.

Inkuboidut näytteet sentrifugoidaan arkena klo 7-13 erikoiskemian laboratoriossa ja muina aikoina näytteiden vastaanotossa 2000-3000g 15 min huoneenlämpötilassa. Plasmaa ei erotella. Sentrifugoidut näytteet laitetaan erikoiskemialle menevien näytteiden jääkaappiin.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen, CLIA (chemiluminescence immunoassay)-menetelmä.

Tulkinta

Tutkimuksella osoitetaan potilaan verestä M. tuberculosis antigeeneille herkistyneitä T-lymfosyttejä. Menetelmässä käytetään erikoisputkia (TB1 ja TB2), jotka sisältävät M. tuberculosis -bakteerille ominaisia peptidejä. TB1 putken peptidit stimuloivat pääasiassa CD4 T-soluja ja TB2 putken peptidit CD4 ja CD8 T-soluja. Stimuloinnin johdosta, aiemmin elimistössä M. tuberculosis -bakteerin kohdanneet, T-lymfosyytit käynnistävät IFN-gamma tuotannon, jonka pitoisuus määritetään plasmafraktiosta CLIA- menetelmällä. Tuotettu IFN-gamman määrä on verrannollinen herkistyneiden lymfosyyttien määrään. Verinäytteen lymfosyyttien toimintakelpoisuuden osoituksena käytetään potilaan PHA- mitogeenilla stimuloituja soluja (mitogeeni-putki) ja negatiivisena kontrollina toimivat potilaan simuloimattomat solut (Nil-putki).

TB1 ja TB2 putkien tuloksista korkeampi tulos on merkitsevä. Tulokselle annetaan lausunto seuraavasti:

< 0.35: Negatiivinen tulos. Ei viitteitä M. tuberculosis kontaktista.

0.35-1: Heikosti positiivinen tulos. M. tuberculosis kontakti mahdollinen. Löydös on suhteutettava potilaan kliiniseen tilanteeseen. Suositellaan tarvittaessa uutta näytettä.

>1: Positiivinen tulos. Viittaa M. tuberculosis kontaktiin.

Nil > 8: Havaitaan korkea gammainterferonin tuotanto ilman sti-muloivaa antigeenia, jonka vuoksi luotettavaa tulosta ei saada. Suositellaan tarvittaessa uutta näytettä.

Mito < 0.5: Mitogeenistimulaatiossa ei riittävästi gammainterferonin tuotantoa. M. tuberculosis spesifistä gammainterferonia ei voida määrittää.

Tuloksen lopullinen tulkinta ja jatkotoimenpiteiden arviointi kansallisen ohjeistuksen mukaisesti: Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020. Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset.

Huomautukset

Tulokset valmiina viimeistään 5 vrk näytteenotosta.