Immunoglobuliinin kappaketjun geenin uudelleenjärjestymä, kudoksesta

6180 Ts-IgK-D

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu ja pyyntölähete

webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/6180.html