HLA-Abacavir-yliherkkyys, DNA-tutkimus, SSO/SBT, verestä

6206 B -HLAAbac

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

www.veripalvelu.fi/tutkimusryhma/tautiassosiaatio