Immunofenotyypitys, veritauti, aivo-selkäydinnesteestä

6236 Li-HemaFc

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Lähete

Leukemian ja lymfooman tyypitys, OYS

Indikaatio

Epäily neuroleukemiasta tai -lymfoomasta

Esivalmistelu

Näytteen mukana HemaFc-lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/leukemia_lymfooma-tyypitys_oys.pdf

OYS:n ulkopuolelta tulevista näytteistä on ilmoitettava Hematologian laboratorioon puh. 040 6356330. Lisäksi OYS:n ulkopuolelta tulevien näytteiden lähete faksataan hematologian laboratorion toimistoon numeroon 029 1704115.

Näyteastia

Transfix CSF-putki

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3-5 ml selkäydinnestettä otetaan Transfix CSF -säilöntäaineputkeen (Cytomark). Näyte sekoitetaan välittömästi kääntelemällä sitä varovasti noin 10 kertaa. Transfix CSF -putkeen otettu likvornäyte säilyy jääkaapissa 3 vrk.

Likvor-näytteessä on yleensä vähän soluja ja tutkittavia antigeenejä joudutaan sen vuoksi karsimaan. Tämän vuoksi toivotaan mahdollisimman runsasta näytettä. Jotta tutkittavat antigeenit osattaisiin valita oikein, tulee lähetteessä olla hyvät esitiedot ja selvä kysymyksen asettelu.

Hoitoyksiköt voivat tilata tarvitessaan Transfix CSF -putkia NordLab Oulun hematologian laboratoriosta (puh.040 6356330). Ennen näytteenottoa putket säilytetään jääkaapissa.

LÄHETYS: OYS:n sisällä näyte lähetetään huoneenlämpöisenä. OYS:n ulkopuolelta näyte lähetetään kylmänä.

Menetelmä

Solut tunnistetaan fluoresoivia vasta-aineita ja virtaussytometriaa käyttäen.

Tekotiheys

Sopimuksen mukaan arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Kypsien valkosolujen ja niiden esiasteiden pinnassa tai solujen sisällä nähdään solutyyppiin ja erilaistumisasteeseen liittyviä antigeeneja, joita voidaan tunnistaa vasta-aineiden avulla. Virtaussytometrisen analyysin avulla voidaan tunnistaa soluja, arvioida niiden mahdollista pahanlaatuisuutta (immunofenotyyppi, klonaalisuus) sekä arvioida soluosuuksia. Käytettävät vasta-aineet valitaan esitietojen ja kysymyksenasettelun perusteella, joten hyvät lähetetiedot ovat välttämättömiä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.