Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasmasta

6266 P -aFXaRiv

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Rivaroksabaanin käytön osoitus tai pitoisuusseuranta erityistilanteissa

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 2.7 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na-sitraattia. Lapset: 0.9 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.1 ml 3.2% Na-sitraattia. Näyte sentrifugoidaan tunnin sisällä näytteenotosta 2500 x g 10 min. Plasma eroteltava ja se säilyy 4 tuntia huoneenlämmössä tai muuten se pakastetaan. Näytettä ei saa säilyttää +2 - +8C:ssa. Pakastettu näyte sulatetaan ennen analysointia 37 C:ssa. Alkuperäisessä putkessa tilavuus saa poiketa optimista +/- 10%.

LÄHETYS: Kokoverinäytteen oltava laboratoriossa 45 min sisällä näytteenotosta. Plasmanäytteen oltava laboratoriossa 3h sisällä sentrifugoinnista. Lähetys huoneenlämmössä, tarvittaessa pakastettuna.

Menetelmä

Kromogeeninen

Tekotiheys

Arkipäivisin tai sopimuksen mukaan.

Yleistä

Rivaroksabaani (Xarelto) on peroraalinen antitromboottinen lääkeaine, jonka vaikutus perustuu aktivoituneen hyytymistekijä X:n estoon.

Tulkinta

VASTAUS: Tulos ilmoitetaan ng/ml.

Rivaroksabaanin käyttö ei yleensä vaadi laboratorioseurantaa, annosvaste on suhteellisen ennustettava. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 2-4 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika normaalisti on 7-11 h. Lääkeannoksen ajallinen suhde näytteenottoon on olennainen tieto.

Samanaikainen muu FXa-estolääkitys vaikuttaa tulokseen (esim. LMWH-hoito). Rivaroksabaani vaikuttaa myös muihin FXa-riippuvaisiin hyytymistutkimuksiin.

1731 P -TT (Tromboplastiiniaika) tai 4520 P -TT-INR (Tromboplastiiniaika, INR-tulostus) eivät ole riittävän herkkiä osoittamaan rivaroksabaanin vaikutusta. Rivaroksabaanin pitoisuudet voivat olla hyvinkin korkeat, vaikka tromboplastiiniaika on vain hieman noussut.

2783 P -APTT (Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika) ei ole riittävän herkkä osoittamaan rivaroksabaanin vaikutusta. APTT-aika pitenee rivaroksabaanin vaikutuksesta, mutta piteneminen on laboratoriokohtaista (riippuu reagenssista ja laitteesta).

Rivaroksabaani ei vaikuta trombiiniaikaan (2782 P -Trombai).

Tutkimus ei sovellu andeksaneetti alfalla (kauppanimi: Ondexxya) annetun hoidon seurantaan.

Huomautukset

Henkilöllä, joka ei käytä rivaroksabaania, P-aFXaRiv tutkimuksen tulos on alle 20 ng/ml.