Sikiön trisomia- ja mikrodeleetiotutkimus äidin verinäytteestä, verestä

6374 B -NIPTdel

Näytteen käsittelyohjeet

10 ml verta erikoisputkeen (Cell-free DNA BCT CE, Streck, maastokuvioinen korkki).

Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä eikä sitä saa säilyttää jääkaapissa!

HUOM: BCT-putkia ei saa laittaa putkipostiin, tärinä voi aiheuttaa hemolyysiä.

Tarkemmat ohjeet, katso alihankintalaboratorion ohjekirja: webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=6373

Yleistä

Tutkimuksen suorittaminen vaatii potilaan suostumuksen, suostumuslomake: www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/t12/genetiikka-ja-saske/laaketieteellinen-genetiikka/Documents/Suostumus%20laa j _aan%20NIPT-tutkimukseen.pdf

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=6374