Infliksimabi, vasta-aineet, seerumista

6380 S -InfliAb

Näyteastia

Seerumiputki 10 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjesivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/2022