Infliksimabi, seerumista

6381 S -Infli

Näyteastia

Seerumiputki 10 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjesivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/2021