Papilloomavirus, nukleiinihappo, suuren riskin (kval)

6445 -hHPVNhO

Osatutkimukset

-hr16NhO
-hr18NhO
-hrNhO

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Kohdunkaulansyövän riskin seulonta, papa-muutosten jatkoselvittely.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Näytteen käsittelyohjeet

Kuvallinen näytteenotto-ohje NordLabin internetsivuilla: www.nordlab.fi/fi/terveydenhuollon-ammattilaisille/naytteenotto-ohjeet

Näyte kerätään kohdunsuulta Rovers Cervex-Brush -näytteenottoharjalla ThinPrep PreservCyt -astiaan. Näytteenottoharja asetetaan kohdunkaulan kanavaan siten, että lyhyemmät harjakset ovat hyvin kontaktissa ektoserviksiin. Harjaa painetaan kevyesti, ja pyöritetään myötäpäivään viisi täyttä kierrosta. Välittömästi näytteenoton jälkeen näytteenottoharjaa painellaan ThinPrep-purkin pohjaa vasten 10 kertaa siten, että harjakset sojottavat erilleen. Harjaa huljutellaan lopuksi vielä voimakkaasti purkin liuoksessa. Näytteenottoharja hävitetään (ei jätetä purkkiin!). ThinPrep-purkin korkki kiristetään tiukasti mustaan merkkiin asti.

Jos kohdunsuu on ummessa, näyte voidaan ottaa ensin edellisen ohjeen mukaisesti näytteenottoharjalla, jonka jälkeen samaan näytteenottopurkkiin kerätään näyte papa-harjalla kiertämällä harjaa kohdunsuulla enintään-kierrosta. Harjaa kieritetään näytteenottopurkin liuoksessa 10 kertaa purkin seiniä pitkin, minkä jälkeen harjaa huljutellaan voimakkaasti. Harja heitetään pois.

Lähetä näyte laboratorioon viiveettä. Lähetys huoneenlämmössä. Näyte säilyy huoneenlämmössä enintään 6 viikkoa.

Rovers Cervex-Brush -näyteharjan ja ThinPrep PreservCyt -näytteenottoastian OYS keskusvarastonumero: 307914D.

Muille kuin kohdunkaulasta otetuille näytteille laitteen suoritustasoa ei valmistajan mukaan ole arvioitu. Näytteet voidaan kuitenkin analysoida.

Menetelmä

PCR-pohjainen nukleiinihapon monistusmääritys ihmisen papilloomaviruksen korkean riskin genotyyppien DNA:n kvalitatiiviseen havaitsemiseen. Testi tunnistaa 15 korkean riskin (high risk=hr) human papilloma virus (HPV) -genotyyppiä (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,67 ja 68). HPV 16 ja 18 tunnistetaan erilleen muista korkean riskin humaanipapilloomaviruksista.

Tekotiheys

1-2 kertaa viikossa.

Tulkinta

Positiivinen tulos: Näytteessä on todettu jotakin/joitakin HPV-genotyypeistä 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,67 ja 68. Genotyypit 16 ja 18 tunnistetaan erilleen muista genotyypeistä.

Negatiivinen tulos: Näytteessä ei ole todettu edellä mainittuja HPV-genotyyppejä.

Tulokset vastataan osatutkimuksittain posit/negat -hr16NhO: genotyyppi 16 -hr18NhO: genotyyppi 18 -hrNhO: muu korkean riskin genotyyppi

Huomautukset

VIRHELÄHTEET: Liian niukkasoluinen näyte. Näytteiden virheellinen kerääminen, lähetys tai säilytys.