C-peptidi, proinsuliinin, seerumista

6461 S -C-Pept

Osatutkimukset

P -Gluk

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

C-peptidimäärityksiä voidaan käyttää endogeenisen insuliinin-erityksen mittaamisessa insuliinihoidon tarvetta harkittaessa (etupäässä aterian jälkeinen näyte) sekä insulinoomadiagnostiikassa (paastonäyte, ks. fS-C-Pept).

Esivalmistelu

Aterian jälkeistä arvoa haluttaessa otetaan näyte 1.5-2 tuntia kevyen aterian jälkeen. Potilaan tulisi olla näytettä otettaessa lievästi hyperglykeeminen (ks. kohta tulkinta). Näytteenottoa edeltävästi pistetty insuliini voi vaikuttaa tuloksen tulkintaan. Insuliinihoitoa saavalla potilaalla hoitoyksikkö antaa ohjeistuksen insuliinipistoksista tai näiden tauotuksesta näytteenottoon liittyen.

Paastopitoisuutta haluttaessa vähintään 10 tunnin paasto ja tilataan fS-C-Pept.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml ja Fluoridisitraattiputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Näytteet: C-peptidi määritykseen 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 3 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Voimakas hemolyysi häiritsee määritystä. Glukoosimääritykseen laskimoverta 2 ml fluoridisitraattivakuumi-putkeen (FC-mixture), joka sekoitetaan kääntämällä putki ylösalaisin 12-15 kertaa. Näyte säilyy 24 t huoneenlämmössä. Erotettu plasma säilyy huoneenlämmössä ja jääkaapissa 2 vrk, pakastettuna kuukausia. Muuhun kuin FC-putkeen otettu näyte on sentrifugoitava tunnin kuluessa näytteenotosta.

Lähetys: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli perillä 1 vrk:n kuluessa, kylmänä mikäli perillä 3 vrk:n kulueesa, muutoin pakastettuna. Kokoverinäyte (FC-putki) 24 tunnin kuluessa tai erotettu plasma huoneenlämpöisenä mikäli perillä 2 vrk kuluessa.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Haiman saarekkeiden beetasoluissa muodostuu proinsuliinia, joka hajoaa eritysjyväsissä insuliiniksi ja 31-aminohapon C-peptidiksi. C-peptidiä erittyy verenkiertoon molaarisesti sama määrä kuin insuliinia, mutta koska sen puoliintumisaika veressä on pitempi, sen pitoisuudet ovat merkittävästi suurempia kuin insuliinin. C-peptidipitoisuudet kuvastavat hyvin haiman insuliinieritystä. Lisäksi etuna insuliinimäärityksiin on se, etteivät eksogeenisen insuliinin anto tai insuliinivasta-aineet häiritse. C-peptidillä ei tiedetä olevan mitään fysiologisia vaikutuksia. Pääosa C-peptidistä poistuu elimistöstä munuaisten kautta, ja munuaisten vajaatoiminta saattaa suurentaa C-peptidin seerumipitoisuuksia.

Tulkinta

Aterianjälkeistä C-peptidimääritystä käytetään diabeetikoilla endogeenisen insuliininerityksen arvioinnissa insuliinihoidon tarvetta harkittaessa. Jotta saataisiin tieto maksimaalisesta insuliinivasteesta, potilaan tulee olla näytettä otettaessa hyperglykeeminen: laskimoplasman (P -Gluk) glukoosipitoisuus vähintään 7 mmol/l tai ihopistonäytteen glukoosipitoisuus vähintään 8 mmol/l. Hyperglykemian aikainen hyvin pieni aterian jälkeinen C-peptidiarvo (<0.3 nmol/l) viittaa selvään insuliinin puutokseen; tasolla 0.3-0.9 nmol/l on kyseessä relatiivinen insuliininpuutos; >0.9 nmol/l arvoilla normaali tai suuri vaste (insuliiniresistenssi, ylipaino, vanhukset).

Paastonäyte, ks. fS-C-peptidi -tutkimus.