Fosfolipidi, vasta-aineet, plasmasta

6490 P -PLAb

Osatutkimukset

P -LuakRVV
P -LuakPTT
P -KardAbG
P -KardAbM
P -B2GPAbG
P -B2GPAbM

Näyteastia

VACUETTE

Näytteen käsittelyohjeet

Alihankintalaboratorion ohje näytteenotosta: fimlab.fi/yleisohje/hemostaasitutkimusten-naytteenotto-ohje sekä näytteiden käsittelystä ja lähetyksestä: fimlab.fi/yleisohje/hemostaasinaytteiden-kasittely-ja-lahetysohje

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

fimlab.fi/tutkimus/11060