P -Hepatiitti C -virus, nukleiinihappo (kvant)

6501 P -HCVNh

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Hepatiitti C-viruksen plasman tai seerumin RNA-pitoisuuden määrittäminen hoitopäätöstä tehdessä tai arvioitaessa lääkehoidon tehoa. Tuoreen HCV-infektion osoittaminen ennen vasta-ainemuodostusta. Perinataali-infektion osoittaminen lapsesta 3-12 kuukauden iässä.

Esivalmistelu

Mikrobiologian ja immunologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita: kliininen diagnoosi ja kysymyksenasettelu.

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näytteen käsittelyohjeet

2 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erottaa 6 tunnin sisällä näytteenotosta). Erotetun plasman tulee olla tutkivassa laboratoriossa 7 vrk:n kuluessa. Säilytys ja kuljetus +2-+8. Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja lähetettävä pakastettuna. Pakastettuna näyte säilyy 8 viikkoa.

Menetelmä

Kvantitatiivinen, reaaliaikainen käänteiskopiointipolymeraasiketjureaktio (RT-PCR). Testin kvantitatiivinen määritysraja on 7,9 IU /ml.

Tekotiheys

1-2 kertaa viikossa

Yleistä

Hepatiitti C-infektion seulonta perustuu hepatiitti C -vasta-aineiden (HCVAb) määritykseen. Infektion aktiivisuuden selvittelyyn käytetään HCV-RNA tutkimusta (P-HCVNh).

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 7.9 IU/ml

Tulkinta

Hepatiitti C-viruksen määrä plasmassa vaihtelee yksilöiden ja yksittäisen potilaan näytteidenkin välillä. Ennen hoidon aloitusta on suositeltavaa määrittää RNA-pitoisuus kaksi kertaa lähtötason varmistamiseksi.

TULOKSET VALMIINA: viikon kuluessa

Huomautukset

Virhelähteet: Näytteiden virheellinen käsittely tai säilyttäminen. Väärä negatiivinen tulos voidaan saada, jos näytteen virusmäärä on menetelmän tunnistusrajan alapuolella.

Pyydettäessä 8600 P-HCVNhTy tutkimusta on huomioitava, että menetelmän detektioraja on 1000 IU/ml. Tyypitys ei tunnista tätä vähäisempiä virusmääriä luotettavasti.