P -Hepatiitti B -virus, nukleiinihappo (kvant)

6502 P -HBVNh

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Hepatiitti B-viruksen DNA-pitoisuuden määrittäminen hoitopäätöstä tehtäessä ja hoidon tehoa arvioitaessa. Epäiltäessä hepatiitti B -infektiota muiden testien ollessa negatiiviset tai niiden tulosten ollessa ristiriitaisia.

Esivalmistelu

Mikrobiologian ja immunologian lähete www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/lahetteet-ja-lomakkeet Lähetteessä tulee mainita: kliininen diagnoosi ja kysymyksenasettelu.

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näytteen käsittelyohjeet

2 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erottaa 6 tunnin sisällä näytteenotosta). Erotetun plasman tulee olla tutkivassa laboratoriossa 7 vrk:n kuluessa. Säilytys ja kuljetus +2-+8. Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja lähetettävä pakastettuna. Pakastettuna näyte säilyy 8 viikkoa.

Menetelmä

Reaaliaikainen, kvantitatiivinen polymeraasiketjureaktio (RT-PCR). Testin kvantitatiivinen määritysraja on 7,9 IU/ml.

Tekotiheys

1-2 kertaa viikossa

Yleistä

Hepatiitti B-infektion seulontaan suositellaan käytettäväksi S-HBVTut-tutkimusta.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 7.9 IU/ml

Tulkinta

HBV-DNA:n läsnäolo seerumissa/plasmassa viittaa aktiiviin hepatiitti B-virusinfektioon.

TULOKSET VALMIINA: viikon kuluessa

Huomautukset

Virhelähteet: Näytteiden virheellinen käsittely tai säilyttäminen. Väärä negatiivinen tulos voidaan saada, jos näytteen virusmäärä on menetelmän tunnistusrajan alapuolella.