Immunologisen määrityksen häiriötekijän selvitys

6614 -Imm-Ong

Indikaatio

Tutkimusta voi käyttää tilanteissa, joissa toistuvasti korkea TSH-pitoisuus ei sovi kliiniseen kuvaan ja on ristiriidassa T4-V:n kanssa. Huomattakoon että vaikeat akuutit infektiot (virus tai bakteerit), tiheästi toistuvat hengitystieinfektiot sekä tietyt lääkkeet voivat aiheuttaa epätyypillisesti käyttäytyviä kilpirauhasarvoja (mm. ei-kilpirauhasperäinen sairaus).

6614 -Imm-Ong alihankintatutkimus on tarjolla vain erikoissairaanhoidossa, mikäli 11981 TSHeri (11982 TSHeri2) tutkimuksen jälkeen TSH-tuloksen tulkinta jää vielä epäselväksi.

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml plasmaa. Synnynnäisen hypotyreoosin seulonnassa vastasyntyneiden näytteet voidaan tarvittaessa ottaa mikronäyteputkiin (laboratorion tarvitsema minimimäärä on tällöin 0,5 ml plasmaa, joka edellyttää vähintään 1 ml verta). Plasma säilyy yhden vuorokauden huoneenlämmössä ja yhden viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli perillä yhden vuorokauden aikana, muuten kylmänä.

Tulkinta

Häiritsevien immunologisten tekijöiden vaikutukset ovat hyvin harvinaisia (alle 1%) ja spesifisiä menetelmiä, joilla pystytään osoittamaan häiritsevän tekijän läsnäolo, ei ole käytettävissä. Eri valmistajien menetelmien välillä voi olla eroa herkkyydessä näytteen mahdollisesti sisältämälle häiritsevälle tekijälle, joka vaikuttaa TSH-tulokseen. Tarjoamme kliiniseen käyttöön TSH-määrityksen eri valmistajan immunokemiallisella menetelmällä tutkimusnimikkeillä 11981 TSHeri Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja 11982 TSHeri2 Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueilla.

TSH-tuloksen selvittelyssä suosittelemme seuraavaa algoritmiä: www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2024/05/TSH-algoritmi.pdf

NordLab alueella 6614 -Imm-Ong alihankintatutkimus on tarjolla vain erikoissairaanhoidossa, mikäli TSHeri (TSHeri2) tutkimuksen jälkeen TSH-tuloksen tulkinta jää vielä epäselväksi.

Lisätietoa -Immong -tutkimuksesta Kilpirauhasen vajaatoiminnan Käypä hoito -suosituksesta ja alihankintalaboratorion ohjekirjasta:

huslab.fi/ohjekirja/20561.html

Viitteet: Kilpirauhasen vajaatoiminta. Käypä hoito suositus 1.03.2024 www.kaypahoito.fi/hoi50133