Neuronaaliset glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet, likvorista

6687 Li-NeGadAb

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
normaali alle 10 IE/ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

huslab.fi/ohjekirja/22659.html