Neuronaaliset glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet, seerumista

6688 S -NeGadAb

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
normaali alle 10 IE/ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

huslab.fi/ohjekirja/22658.html