Bakteeri, viljely, bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä (BAL)

8031 Bl-BaktVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Alempien hengitysteiden bakteeri-infektion epäily.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Näyteastia

Kierrekorkillinen purkki

Näytteen käsittelyohjeet

1-10 ml BAL-näytettä lähetetään sellaisenaan steriilissä astiassa/ putkessa mahdollisimman pian (saman työpäivän aikana) mikrobiologian laboratorioon viljeltäväksi. Näytettä säilytetään jääkaapissa (max 1 vrk). Jos kuljetus kestää yli 2 h, näyte lähetetään jääkaappilämpötilassa. Mikäli näyte viipyy matkalla yli 8 tuntia, näyte suositellaan lähetettäväksi bakteerinäytteen kuljetusampulissa. Pitempi säilytys (varsinkin huoneen lämmössä) aiheuttaa leukosyyttien hajoamista ja normaalin flooran (etenkin E.coli-tyyppisten gram-negat. sauvojen ja stafylokokkien) ylikasvua ja anaerobien tuhoutumista, jolloin viljelyllä voidaan saada vääristynyt tulos.

Menetelmä

Viljely, tunnistus ja tarvittaessa herkkyysmääritys.

Tekotiheys

Viljely joka päivä (ma-su).

Tulkinta

Hengitystiepatogeeneina pidettävät bakteerit tunnistetaan ja niille tehdään tarvittavat mikrobilääkeherkkyysmääritykset.

TULOKSET VALMIINA: Alustava tulos 1 vrk kuluttua viljelystä, lopullinen vastaus herkkyysmäärityksineen 2-5 vrk kuluttua.

Huomautukset

VIRHELÄHTEET: Näytteen laadun huononeminen ylipitkän kuljetuksen aikana.

Mikäli näytteestä halutaan viljelyn lisäksi värjäys, tulee se pyytää erikseen (tutkimuspyyntö: 1159 -BaktVr)

Mykobakteeri ("tuberkuloosibakteeri")-,Legionella- ja Nocardia-viljelyt on pyydettävä erikseen.